zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)zone
Definitie (nl)streek, gebied tussen zekere begrenzingen
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1-mijlszone (Begrip)Brederzone
abyssopelagische zone (Begrip)Brederzone
bathyale zone (Begrip)Brederzone
bewortelbare zone (Begrip)Brederzone
capillaire zone (Begrip)Brederzone
circalittorale zone (Begrip)Brederzone
diepe submerse zone (Begrip)Brederzone
dode zone (Begrip)Brederzone
emerse zone (Begrip)Brederzone
eufotische zone (Begrip)Brederzone
exclusieve economische zone (Begrip)Brederzone
funiculaire zone (Begrip)Brederzone
hadopelagische zone (Begrip)Brederzone
infralittorale zone (Begrip)Brederzone
kust zone (Begrip)Brederzone
landschapsecologische zone (Begrip)Brederzone
limnische zone (Begrip)Brederzone
litorale zone (zoet) (Begrip)Brederzone
litorale zone (zout) (Begrip)Brederzone
offshore zone (Begrip)Brederzone
onverzadigde zone (Begrip)Brederzone
pendulaire zone (Begrip)Brederzone
radarblinde zone (Begrip)Brederzone
schemerzone (Begrip)Brederzone
shoal zone (Begrip)Brederzone
sublittorale zone (Begrip)Brederzone
submerse zone (Begrip)Brederzone
verzadigde zone (Begrip)Brederzone
RDF.jpg
Aquo history.png