Informatiemodel Metingen (IM Metingen)

IM Metingen is gebaseerd op de internationale standaard OpenGIS® Observations and Measurements (O&M). Dit is een standaard voor het beschrijven van observaties en metingen die weer gekoppeld zijn aan een locatie. Met O&M is het mogelijk om observaties en metingen in een internationaal model te modelleren en uit te wisselen.

IM Metingen is geschikt voor het uitwisselen van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector.

Sikb 14.5/doc/objecttype/determinationlimitsSikb 14.5/doc/objecttype/validationSikb 14.5/doc/objecttype/accuracySikb 14.5/doc/objecttype/samplingassignmentSikb 14.5/doc/objecttype/orderSikb 14.5/doc/objecttype/bioobservationSikb 14.5/doc/objecttype/biotaSikb 14.5/doc/objecttype/hydroobjectSikb 14.5/doc/objecttype/rangeresultSikb 14.5/doc/objecttype/timeresultSikb 14.5/doc/objecttype/analysisrangeSikb 14.5/doc/objecttype/depthresultSikb 14.5/doc/relatieklasse/addressfeaturecomplexSikb 14.5/doc/objecttype/georeferenceprocessSikb 14.5/doc/objecttype/observationprocessSikb 14.5/doc/objecttype/locationresultSikb 14.5/doc/relatieklasse/subjectfeaturecomplexSikb 14.5/doc/objecttype/subjectSikb 14.5/doc/objecttype/organizationSikb 14.5/doc/objecttype/personSikb 14.5/doc/objecttype/fieldsamplepreparationstepSikb 14.5/doc/objecttype/addressSikb 14.5/doc/objecttype/fractionSikb 14.5/doc/objecttype/testingconclusionSikb 14.5/doc/objecttype/analysisstatusSikb 14.5/doc/objecttype/measureuncertaintySikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/depthSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/heightSikb 14.5/doc/objecttype/observationSikb 14.5/doc/objecttype/descriptionresultSikb 14.5/doc/objecttype/calculatedanalysisSikb 14.5/doc/interface/gfi-featureSikb 14.5/doc/objecttype/measureresultSikb 14.5/doc/objecttype/classifiedresultSikb 14.5/doc/objecttype/resultSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/physicalpropertySikb 14.5/doc/objecttype/samplingprocessSikb 14.5/doc/objecttype/analysisprocessSikb 14.5/doc/objecttype/analyticresultSikb 14.5/doc/objecttype/analysisSikb 14.5/doc/objecttype/characteristicSikb 14.5/doc/interface/anySikb 14.5/doc/objecttype/packageSikb 14.5/doc/objecttype/sampleSikb 14.5/doc/objecttype/measurementobjectSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/nen3610idSikb 14.5/doc/interface/sf-specimenSikb 14.5/doc/interface/preparationstepSikb 14.5/doc/interface/om-observationSikb 14.5/doc/interface/sf-spatialsamplingfeatureE23EFBB3 9295 4e0f A47B 11E7B0F12995.png
Over deze afbeelding

Resolutie: 1700px. Toon op ware grootte

Informatiemodel IM Metingen. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vind je meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Het Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is op initiatief van SIKB en het Informatiehuis Water ontwikkeld voor het gezamenlijke subdomein van metingen en waarnemingen in de domeinen Bodem en Water. SIKB en het Informatiehuis Water beheren IM Metingen gezamenlijk.

Omdat de rechten op het Informatiemodel Metingen berusten bij SIKB verstrekt het Informatiehuis Water de XSD- en EA-documenten van IM Metingen niet aan derden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de helpdesk data-uitwisseling van SIKB.