Verplichte open standaard

De Aquo-standaard is door het Forum Standaardisatie op de ‘Pas Toe Of Leg Uit’-lijst geplaatst. Dit verplicht overheidsorganisaties om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000.

Open standaarden

De Aquo-standaard is een verplichte open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden. Nederlandse overheden stellen open standaarden als norm. Door toepassing van open standaarden verbetert de digitale communicatie tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Daarnaast bieden open standaarden keuzevrijheid en onafhankelijkheid. Ze zijn namelijk niet software-specifiek waardoor elke leverancier ze kan inbouwen in bijvoorbeeld applicaties en computerprogramma's voor de uitwisseling of aanlevering van data.

Met open standaarden wordt invulling gegeven aan de internationale FAIR-principes voor wetenschappelijk datamanagement en data. De FAIR-principes staan voor: findability, accessibility, interoperability, and reusability (de vindbaarheid, toegankelijkheid, uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van data). Open standaarden geven de vrijheid om data te (her)gebruiken hoe en waar je wilt.

Voor wie geldt de verplichting?

De Aquo-standaard staat op de ‘Pas Toe Of Leg Uit’-lijst van het Forum Standaardisatie. Dit betekent dat gemeenten, provincies, het Rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties verplicht zijn in relevante aanbestedingen de Aquo-standaard op te nemen als ‘verplicht, tenzij...’. Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van ‘Pas Toe Of Leg Uit’-standaarden als een dringend advies.

Gebruik van de open standaarden van de ‘Pas toe of leg uit'-lijst is verplicht bij aanschaf van een ICT-dienst -product met een waarde vanaf € 50.000. De verantwoordelijkheid om aan ‘Pas Toe Of Leg Uit’ te voldoen, ligt bij de opdrachtgever/budgethouder van de aanbesteding waarvoor een open standaard relevant is. Die moet het gebruik van de toepassing contractueel eisen.De Aquo-standaard is door het Forum Standaardisatie op de ‘Pas Toe Of Leg Uit’-lijst geplaatst. Dit verplicht overheidsorganisaties om de Aquo-standaard toe te passen bij de aanschaf van een ICT-dienst of -product met een waarde vanaf € 50.000.

Lees meer hierover op Verplichte standaarden Forum Standaardisatie