Informatiemodel Water (IMWA)

Het Informatiemodel Water (IMWA) is de Nederlandse standaard voor het uitwisselen van geografische gegevens in het waterbeheer.

Voor gegevens met een ruimtelijke (geografische) component is er een landelijke standaard, de NEN 3610. IMWA is – net als de overige sectormodellen onder de NEN3610 – bedoeld om uniforme uitwisseling van ruimtelijke gegevens mogelijk te maken. De informatie relateert dan ook altijd aan een object uit de werkelijkheid, zoals een waterloop, sluis of waterkering dat als punt, lijn of vlak op een kaart getekend kan worden.
Ook vormt IMWA de geografische kapstok waaraan alle overige informatie opgehangen kan worden. Hierdoor hoeft het geografisch object maar één keer uitgewisseld te worden. Van daaruit kan naar andere werkprocessen verwezen worden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het meten van grondwaterstanden in een put. De put wordt éénmalig vastgelegd met al zijn eigenschappen, zoals diepte, type en beheerder. De maandelijkse metingen hoeven nu alleen nog maar een verwijzing naar die put te bevatten.

Zo wordt er nooit méér informatie uitgewisseld dan nodig is. Uiteraard moeten wijzigingen in zo'n object wel worden uitgewisseld wanneer er iets aan de put verandert.

De huidige versie van het IMWA (uit 2018) is deels MIM-conform en houdt het midden tussen conceptueel en logisch. Het onderscheid in werkvelden is vertaald naar verschillende informatiemodellen en afgeleide XML-schema’s (xsd’s). De xsd’s zijn via internet benaderbaar op: https://data.aquo.nl/xsd/IMWA/1.0/. Van een paar xsd’s zijn ook voorbeeldberichten beschikbaar op https://data.aquo.nl/xmlvoorbeeld/

Voor het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) is een tussenvorm gecreëerd. Om xml-berichtenverkeer in BOI mogelijk te maken is een deel van de 2018-versie van IM Waterveiligheid MIM-conform gemaakt en verwerkt tot een xsd. Deze is te vinden op https://data.aquo.nl/xsd/BOI/uitwisselmodel/v20220630/BOI_Uitwisselmodel_v1_0.xsd met een voorbeeld op https://data.aquo.nl/xmlvoorbeeld/BOI/v20220630/Example_BOI.gml