Conceptueel model

De Aquo-standaard bevat 2 conceptuele informatiemodellen:

  1. Informatiemodel Water (IMWA) voor geografische en assetinformatie
  2. Informatiemodel Metingen (IM Metingen) voor observaties en metingen


Het IMWA is zeer omvangrijk. Daarom is er een onderverdeling gemaakt in modellen voor verschillende werkvelden: kunstwerken, watersysteem, waterveiligheid, profielen en normen. Deze modellen zijn ontwikkeld conform het MIM (Metamodel Informatie Modellering). Bovendien zijn dit specialisaties van het Basismodel Geo-informatie (NEN3610:2022).

Van beide modellen is een semantisch model beschikbaar.

In het onderstaand diagram zijn alle toepassingen aangegeven waarvoor, op dit moment, binnen de Aquo-standaard informatiemodellen beschikbaar zijn.

Semantisch model Aquo.jpg