AQUO:Skin


Beheer afspraken ArchiXL

Op de volgende pagina staan de beheer afspraken die we hebben gemaakt met ArchiXL (in ontwikkeling).

Link naar Help Shiny beheertool

Link naar help Shiny

Link naar algemene help MediaWiki

MediaWiki Help pagina's

Handigheidjes met de wiki

Een bestand kun je opzoeken door in zoeken bestand:<naam> in te vullen. De naam vind je door deze ergens uit te copy/pasten via pagina bewerken.

Het beheer van de database en indexen is op te vragen via speciaal:SMWbeheer.

Het aanmaken van een relatie zal resulteren in een automatische categorie die aangemaakt wordt. Deze relatie categorie zijn allemaal op __HIDDENCAT__ gezet. Dit moet bij elke relatie gedaan worden anders krijgen we deze categorie in het kruimelpad.

Sjablonen

Project:Beginpagina

Let op: De hoofdpagina heeft een vaste vorm welke niet via de wiki aangepast worden. De inhoud van de hoofdpagina kan daarentegen wel aangepast worden. Hieronder staan de pagina's en acties benoemd om de hoofdpagina aan te passen

Project:Beginpagina is voor de 'front'-page, oftewel hoofdpagina. Deze heeft een specifieke opmaak nodig om er voor te zorgen dat de iconen goed worden weergegeven.

Om er voor te zorgen dat een blokje goed wordt weergeven moet het de volgende opmaak hebben:

<div class="box"><i class="fas fa-calendar"></i>[[WILMA_Agenda|Agenda]]</div>

De definitie/weergave van een icoon wordt in dit voorbeeld bepaald door de 'fa-calendar' tekst. Je kunt eenvoudig andere iconen vinden op https://fontawesome.com/. Op https://fontawesome.com/ zie je links bovenaan een zoekbalk, vul daar in trefwoord in voor je nieuwe icoon, vervolgens krijg je een lijst te zien met iconen, klik vervolgens op 'free' aan de linkerzijde en klik dan de gewenste icoon aan.

Vervolgens kun je op bijv:

<i class="fas fa-anchor"></i>

klikken om de code te kopiëren. Vervang bijvoorbeeld

<i class="fas fa-calendar"></i>

dan dus met

<i class="fas fa-anchor"></i>

De iconen zijn overigens overal in de wiki te gebruiken. Je hoeft dan enkel de code te plakken. Voorbeeld:


Onderkant van de pagina

Footer Links

Je kunt op Project:FooterLinks de inhoud van de linker onderzijde van de onderkant van de pagina te beheren.

Footer Midden

Je kunt op Project:FooterMidden de inhoud van het midden van de onderkant van de pagina te beheren.

Footer Rechts

Project:FooterRechts

Nieuws en Blogs aanpassen

Nieuwe nieuwsberichten aanmaken kan via Categorie:Nieuwsberichten.

Onder de shortcut/iconen-sectie staan twee blokken die aangepast kunnen worden via Project:Blogberichtachtergrond en Project:Nieuwsberichtachtergrond. Het kan eventueel zijn dat een van deze pagina's nog niet bestaat. Het is dan belangrijk om te weten dat je ze respectievelijk de volgende inhoud moet geven:

{{#set:Afbeelding=Bestand:Blogberichtachtergrond.jpg}}
{{#set:Linktekst=Lees verder}}
{{#set:Afbeelding=Bestand:Nieuwsberichtachtergrond.jpg}}
{{#set:Linktekst=Lees verder}}

Wil je alleen de achtergrond veranderen, dan is het sneller om dat direct te doen door een nieuwe versie van de afbeelding op de betreffende bestandspagina te uploaden. Deze vervangt dan de voorgaande afbeelding. Voor de sectie van het nieuwsbericht kun je dat doen op Bestand:Nieuwsberichtachtergrond.jpg en voor de sectie van blogs is dat Bestand:Blog.jpg.

Nieuwe blogs aanmaken kan via Categorie:Blogs. Blogs hebben we (nu nog) niet.

Versie beheer sjablonen

In elk sjabloon is een stuk tekst toegevoegd die ervoor moet zorgen dat je de versie van het sjabloon kunt bijhouden en mogelijke aanpassingen kunt verwoorden. De volgende onderdelen vindt je in het tekst blok. ********************************************************************************************************************************************** Onderdeel: Sjabloon:Begrippenopmaak ## Naam van het sjabloon Toelichting: Dit sjabloon bepaald de opbouw van het presenteren van een begrip binnen de Wiki omgeving. ## Waarvoor in gebruik Versie: 1.1 ## Versie nummer. Deze wordt door genummeerd. Origineel van een sjabloon is altijd op de redactie omgeving te vinden. Datum: 21-12-2021 ## Datum van het sjabloon Status: Productie ## Ingebruik of niet **********************************************************************************************************************************************

Om ervoor te zorgen dat we de Sjablonen ook kunnen vinden in een totaal overzicht. Is er een pagina aangemaakt waarin de verschillende sjablonen terug te vinden zijn. De voorkeur geniet ook om wijziging op die pagina door te voeren en dan de tekst van het sjabloon te kopieren naar de wiki inhoud. Overzicht van de sjablonen vind je hier Gebruikte_sjablonen

pagina in publicatie proces zetten

Door (ergens, maar wij doen het bovenaan) op de pagina bepaalde tekst te zetten, wordt hij gesynchroniseerd met de productie pagina. Dit kan hier niet gezet worden omdat dit dan ook in de synchronisatie komt wat we voor deze pagina niet willen. Copy/paste dit van een willekeurige pagina die in de synchronisatie zit, herkenbaar aan een groene stip bij de titel. Let op: de pagina's hebben ook categorieën: CMS voor content en ??? voor nieuwsberichten

Common instellings bestanden

De Wiki omgeving is met Common bestanden op onderdelen in te stellen. Deze bestanden hebben we eveneens onder versie beheer gebracht. Op de volgende pagina zijn de verschillende Common bestanden te vinden incl. de versie's. De pagina is hier te vinden BeheerCommonBestanden

Meer informatie opmaak

Om een grijze vlak aan de onderkant toe te voegen is het mogelijk om een vooringestelde sjabloon te gebruiken. Voorbeeld is te zien op Project:Meerinformatie. Je kunt de onderstaande code gebruiken om het vlak toe te voegen op een pagina:

{{Grijsvlak|Text=Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nibh ligula, maximus ac elementum in, congue eu orci. 
* [[Lorem ipsum]]
* [[Dolor sit]]
* [[Consecteteur]]
* [[Data Sunsependisse]]
* [[Ipsum sapien]]
* [[Maecenas]]
* [[Data vehicula vukputate]]
* [[Elementum]]
* [[Prasesent dui leo]]}}

Pagina's aanmaken

Normaal kan je de titel die je de pagina wilt geven intypen in het zoek veld. Als de pagina niet bestaat dan krijg je de vraag of je hem wilt aanmaken. Als dit niet werkt kan je in het menu het menu item aanmaken (via project:sidebar) en als je dan op het menu item klikt krijg je alsnog de vraag of je de pagina wilt aanmaken.

Pagina verwijderen

Indien een pagina niet meer nodig is, moet hij verwijderd worden zowel van redactie als van productie. Dit kan met Acties in het rechter menu (zwarte blokjes, als je ingelogd bent. Denk ook aan evt. menu verwijzingen die dan ook weggehaald moeten worden.

Plaatjes invoegen

Laad het plaatje in bestanden in en verwijs op deze manier:

Aquo uitleg plaatje.jpg

met left/right/middle kies je de positie. Met (hier) 400px de grootte.


Bestand openen in een nieuw tabblad

Om een naslag bestand te openen in een nieuwe tabblad dien je de volgende code te verwerking in de pagina. | <span class="newwin">[[Media:MEM Versiedocument Aquo-update 2020-12.pdf|ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2020-12]]</span> || pdf || Naslagwerk Het gaat hierbij om ,span class="newwin"> en aan het eind . Door deze toe te passen wordt het media bestand in een nieuwe tabblad geopend.


Stuk tekst niet zichtbaar maken op pagina

met de volgende tekens...

Navigatie in het hoofdmenu

Let op: omwille van de Digitoegankelijkheid (WCAG) is het belangrijk om te weten dat je in het hoofdmenu, bovenaan elke pagina, niet meer dan 2 niveau's diep moet definiëren. De skin is geoptimaliseerd voor maximaal 2 niveau's, zodat hij conform Digitoegankelijkheid blijft.

De navigatie van de wiki kun je volledig sturen door naar Project:Sidebar te gaan. Elk niveau definieer je in een nieuwe 'unordered list blok'. Bijvoorbeeld:

* [[Menu naam]]
** [[Menu subitem]]
** [[Menu subitem]]
*** [[Menu sub-sub item]]

* [[Tweede menu naam]]
** [[Menu subitem]]
** [[Menu subitem]]

Zoek Vervang in de Wiki

Selecteer zo veel mogelijk van de tekst die vervangen moet worden (zo is het zo uniek mogelijk) in de (bron)Bewerken modus en doe Ctrl+C. Type in de Zoeken balk speciaal:TekstVervangen. Plak de gekopieerde tekst in het veld Oorspronkelijke tekst. Plak de tekst nogmaals in het veld Vervangende tekst en maak de aanpassingen die je wilt doorvoeren.

Test deze tekst even uit op 1 item in een nieuw tabblad en kijk of het werkt zoals bedoeld. Zo ja, dan kan je verder in het tabblad Tekst vervangen. Alle vinkjes laat je staan zoals ze staan.

Bij Optionele filters vul je bij 'Alleen in de volgende categorie vervangen:' de categorie in waarin je de vervanging wilt doen (bijv. Symbolen). Zo verminder je het werk en voorkom je dat het ook op andere plaatsen aangepast wordt. Nu klik je op Doorgaan. Na klikken op Doorgaan zie je een lijst van (max. 250) items die vervangen gaan worden. Door onderaan op Vervangen te klikken start je het proces.

Er worden max. 250 items vervangen. Bij meer moet je de opdracht een paar keer herhalen. Check daarvoor eerst de wachtrij of de huidige opdracht verwerkt is. Doe dit door in een nieuw tabblad in Zoeken in te typen: speciaal:JobQueueViewer. Als daar niets meer staat kan je de volgende bewerking gaan doen. Makkelijkst is om in het tabblad waar je de wijziging hebt doorgevoerd op het pijltje terug te klikken (2x) totdat je weer bij de opdracht bent en daar weer op Vervangen te klikken totdat alles is vervangen.

Links

Een directe link naar een bestand (bijvoorbeeld PDF) gaat op de volgende manier : Media:Ncs-symbolen.pdf

(let op case-sensitive)

Een link maken waarbij een document op een nieuw tabblad wordt geopend: ReleaseUpdatedocument-Aquo-update-2021-12 (werkt niet direct)

Een link naar een andere website: naar website IHW Een link maken naar een mailadres: servicedesk@ihw.nl

Een link naar een pagina binnen deze wiki: Indienen wijzigingsvoorstel Dubbele blokhaken openen paginanaam piping teken en woord of woorden die zichtbaar zijn dubbele blokhaken sluiten.

regel afbreking

Voeg
toe om een nieuwe regel te beginnen.

Inhoudsopgave bovenaan pagina

Standaard wordt er een inhoudsopgave weergegeven als er meer dan 4 kopjes op de pagina staan. Dit kan uitgezet worden door bovenaan de pagina de code voor NO Table Of Content te zetten. Dit zijn de hoofdletters achter elkaar zonder spatie (NOTOC) met voor en achter 2x een underscore. Als je dat hier uittypet dan verdwijnt ook hier bovenaan de pagina de inhoudsopgave.

Verboden tekens in Wiki

Geen & (ampersand) in pagina namen, dit geeft problemen.
Geen | (piping teken) als scheidingsteken
...

Schrijfwijze Aquo Wiki

Als we het over deze website hebben schrijven we in Aquo Wiki. Niet Aquo-wiki, Wiki of nog anders.

Andere woorden afgesproken schrijfwijzen: ⦁ Aquo-standaard ⦁ Aquo Wiki ⦁ Aquo Sharepoint ⦁ Aquo-informatiebulletin ⦁ Aquo-begrippen ⦁ Aquo-domeintabellen ⦁ Aquo-informatiemodellen ⦁ Aquo-gebruikers ⦁ Aquo-gemeenschap ⦁ Aquo-workshops ⦁ Aquo-projectadvies ⦁ Aquo-implementatieadvies ⦁ Aquo-informatieanalyse ⦁ Aquo-onderdelen ⦁ Aquo-review

Regel is: bij eigennamen, zoals Wiki en Sharepoint, gebruik je een hoofdletter en geen streepje. Bij alle anderen hoort het aan elkaar, maar mag er een streepje tussen omdat Aquo een eigennaam is.

Werkwijze updaten Hulplijsten gegevensuitwisseling

De hulplijsten worden in Word beheerd. Daarvan maak je een PDF d.m.v. de exporteren functie. Vervolgen maak je van de PDF een Excel via deze : convertor https://www.adobe.com/nl/acrobat/online/pdf-to-excel.html#:~:text=Een%20PDF%20online%20converteren%20naar%20XLS,-Volg%20deze%20eenvoudige&text=Microsoft%20Excel%2Dwerkblad%3A-,Klik%20op%20de%20knop%20Een%20bestand%20selecteren%20of%20sleep%20een,te%20downloaden%20of%20te%20delen Maak vervolgens 2 tabbladen aan. Voorblad met de info, waarbij je na de inleiding verwijst naar de PDF versie, zodat je niet heel veel werk hebt aan het netjes maken van de Excel. Verwijder de info op het 2e tabblad, zodat daar alleen de lijsten staan.

Werkwijze relaties vervallen of verwijderen begrippen

In impactmatrix staat vermeld hoe de besluitvorming loopt. We verwijderen begrippen, indien:

 • er geen definitie is vermeld
 • en er geen verwijzing naar zijn (vanuit bv een domeinwaarde)
 • of het dubbel voorkomt en dit in een RfC gemeld staat.


We zetten begrippen op vervallen, indien:

 • Er een relatie is met een domeinwaarde, maar de definitie van die waarde veranderd of de domeinwaarde is vervallen. De relatie vanuit de domeinwaarde naar het begrip blijft bestaan!

Werkwijze vergaderstukken publiceren

Verslagen

In het RAP_wijzigingsproces Aquo-standaard_IHW.doc staat het proces beschreven over het publiceren van verslagen van EG's en TW-Aquo. Hieronder wordt beschreven wat de werkwijze is voor publicatie van vergaderstukken op de Aquo Wiki, deze werkwijze geldt ook voor verslagen van Aquo-GO en TW-Metingen.

Verslagen worden opgeslagen op IHW-sharepoint, in de betreffende map onder Aquo-beheerorganisatie. Het concept verslag heeft in de titel op de eerste pagina van het document het woord Concept staan. Van dit document wordt een PDF gemaakt voor publicatie op de Aquo Wiki. De naam van de PDF is als volgt opgebouwd VER_EG/TW_naam EG_datum bijeenkomst als [eejjmmdd].pdf.

De volgende stappen moeten in de juiste volgorde worden uitgevoerd om alles met zo min mogelijk handelingen te voltooien:

 1. 1) kopieer de regel van het huidig gepubliceerde verslag (zie hieronder kopje Archief verslagen)
 2. 2) plak deze regel bovenaan in de tabel op de archief pagina
 3. 3) upload het nieuwe concept verslag in de Wiki
 4. 4) kopieer de naam van dit document
 5. 5) vervang de naam in de betreffende tabel achter 'Media:' en pas datum en status aan


Hieronder worden de stappen toegelicht.
Archief verslagen; punt 1 en 2
Elke EG en TW heeft een aparte pagina met het archief van de verslagen. Deze is alleen te bereiken via de pagina van de EG/TW en niet via het menu. Zodra er een nieuw verslag gepubliceerd wordt (van een nieuwe datum, dus geen nieuwe versie) gaat het verslag dat tot dan bij de EG/TW staat naar het archief. Dit doe je als volgt: Ga naar Pagina Bewerken en kopieer de regel uit de tabel. Ga vervolgens (bijv. op een nieuw browser-tabblad) naar het betreffende archief en kopieer deze regel bovenaan de tabel, zodat het nieuwste verslag bovenaan staat.

publiceren nieuw concept verslag; punt 3 t/m 5 Dit is uploaden van nieuw bestand
Het verslag in PDF vorm wat je op de IHW-sharepoint hebt staan upload je in de bestandenlijst op de Aquo Wiki. Kopieer hier gelijk de naam van het document, dit heb je later nodig.

Op de EG/TW pagina bij de betreffende EG/TW wordt er naar dit bestand gelinkt zodat het in de tabel gepubliceerd wordt middels Media:VER_EG_AWK_20210520.pdf| Verslag_EG_Afvalwaterketen. Dit doe je als volgt: Ga naar Pagina Bewerken (of klik op bewerken naast de titel van het stukje dat je wilt bewerken). Vervang in de tabel alleen de naam van het document, dus het vet gedrukte gedeelte in dit voorbeeld. Vul de tabel verder aan met de datum van de bijeenkomst en de status Concept. De naam van het verslag in de tabel bevat alleen Verslag_naam EG/TW. In deze tabel staat het laatste verslag, de rest staat op de archief pagina. Bij het publiceren van een nieuw verslag wordt het voorlaatste verslag verplaatst naar het archief. Zie hiervoor het kopje Archief verslagen. De tabel op deze pagina bevat dus altijd maar 2 regels; het verslag en de agenda (of de melding dat die nog niet beschikbaar is).

Na het verstrijken van de commentaarperiode wordt het verslag definitief gemaakt. Dit is nieuwe versie uploaden van bestaand bestand.
Op IHW-Sharepoint wordt het Word document van het concept verslag onder nieuwe naam opgeslagen (het concept verslag blijft dus ook bewaard), conform de richtlijn in het handboek-IHW. In het document wordt het woord Concept uit de titel op de eerste pagina gehaald (en natuurlijk evt. commentaar verwerkt). Van dit document wordt een nieuwe PDF gemaakt met dezelfde naam als de vorige PDF (dus ook zonder aanduiding dat het definitief is). In de Aquo Wiki wordt deze nieuwe PDF als nieuwe versie over het concept verslag gezet. Er wordt dus geen nieuwe upload gedaan in de wiki, maar een nieuwe versie die de oude versie vervangt. Ga hiervoor naar de bestandenlijst (beheer wiki > bestand uploaden > link in eerste alinea tekst). Zoek in de tabel het bestand dat je wil vervangen. Klik op de miniatuur. Onderaan de de alinea 'Bestandsgeschiedenis' staat een link: 'een nieuwe versie van dit bestand uploaden'. Kies het juiste bestand en klik op uploaden. Op de site wordt zo gelijk deze nieuwe versie getoond. Als je gaat controleren of het juiste bestand er nu staat let dan op als je Edge of Chrome gebruikt en het oude bestand eerder geopend hebt, dat je eerst je cache leegt want anders blijft je browsen de oude versie tonen. Dit kan door het klikken op de 3 puntjes > Geschiedenis van je browser of ctrl H. Pas vervolgens de status van het verslag aan in Definitief. Dit kan door op de expertgroep pagina rechts van de betreffende expert groep op bewerken te klikken en in het script de tekst aan te passen (concept, definitief, nog niet beschikbaar).

Agenda's

Van elke EG en TW wordt de agenda voor het komende overleg gepubliceerd. Oude agenda's hoeven niet te worden bewaard, dat maakt het mogelijk om van de agendabestanden gewoon een nieuwe versie te uploaden. Dit maakt het een stuk minder werk. Is een taak voor de Servicedesk, deze publicatie. Zie voor een werkinstructie in tekst en met filmpje: https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/:f:/r/sites/ihw/IHW-Organisatie/Programmabureau/Servicedesk/Instructies/Aquo%20Wiki/Agenda%20publiceren?csf=1&web=1&e=YWVpEx

Welke documentatie raadplegen bij uitwerken van een RfC?

De praktijkrichtlijnen voor inhoudelijke zaken:
Praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen en
Praktijkrichtlijn domeintabellen IM Metingen
Praktijkrichtlijn Aquo Begrippen
Acceptatiecriteria IM en UF

naar Aquo wijzigingsproces interne werkwijze

Wiki omgevingen: OTAP straat

Er zijn 6 wiki omgevingen. Er is een test, acceptatie en productie omgeving (test.aquo.nl, acceptatie.aquo.nl en www.aquo.nl) en van elk is er ook een redactie omgeving (dus test.redactie.aquo.nl, acceptatie.redactie.aquo.nl en redactie.aquo.nl). Op de redactie omgevingen voeren we wijzigingen door die of handmatig of automatisch gesynchroniseerd worden met de bovenliggende omgeving. Dus iets dat op test.redactie.aquo.nl wordt doorgevoerd synchroniseert met test.aquo.nl. Er vindt geen synchronisatie plaats tussen de test, acceptatie en productie omgeving. We wijzigen niet op de bovenliggende pagina (dus acceptatie.aquo of aquo.nl).

Templates op de verschillende omgevingen worden gelijk gehouden d.m.v. scripts.

Gebruik Wiki omgevingen

Op de test omgeving kan van alles getest worden. Deze omgeving is in principe voor ArchiXL, wij mogen er ook op testen, maarde omgeving zal vaak afwijken van acceptatie en productie. Test(.redactie) wordt gebruikt door ArchiXL voor het ontwikkelen van sjablonen en andere zaken.

Op de acceptatie omgeving voeren we pre Aquo wijzigingen door zodat gebruikers er naar kunnen kijken en beoordelen of het zo is als bedoeld. Ook testen we daar het doorvoeren van wijzigingen (indien we dit nodig vinden). Op Aquo.nl staan dus geen pre Aquo zaken, die staan alleen op acceptatie. Acceptatie(.redactie) wordt ook door IHW gebruikt voor het accepteren van nieuwe sjablonen die ArchiXL hier klaarzet. Als er nieuwe sjablonen of andere zaken door ArchiXL zijn ontwikkeld worden deze door hen op acceptatie en acceptatie.redactie doorgevoerd om te testen.

(redactie.)aquo.nl is de productie site. Hierop wordt de Aquo-standaard beheerd (met behulp van de Shiny beheertool).

Soms is het nodig om de productie omgeving terug te kopieren naar de acceptatie(.redactie) en test(.redactie). ArchiXL zal dit aan IHW vragen voordat dit gedaan wordt om te voorkomen dat werk verloren gaat. Security patches moeten snel worden doorgevoerd, er is dan geen tijd om te wachten met doorvoeren. De test omgeving kan soms kapot gaan, het is van belang om dingen die je aan het ontwikkelen bent op test(.redactie) veilig stelt. Dit kan je vragen aan ArchiXL.

kopiëren van aangemaakte pagina (bijv. domeintabel) naar andere Wiki (bijv. van acceptatie naar redactie)

Als je nieuwe domeintabellen hebt aangemaakt op de acceptatie omgeving dan wil je die GUIDs ook naar de productie hebben als ze zijn goedgekeurd door EG/TW/CCvD. Dit doe je als volgt:
Gebruik de functie speciaal:Exporteren op de accepatie omgeving. Er wordt dan een XML file aangemaakt van de pagina. Als naam moet je de GUID van de pagina opgeven.
Vervolgens gebruik je in de redactie omgeving van productie de functie Speciaal:Importeren.
Hier selecteer je het eerder opgeslagen bestand, geeft als naam bij Interwikivoorvoegsel Aquo op.
Vink aan: Bewerking toewijzen aan lokale gebruiker. Hiermee wordt de wijziging in de log geregistreerd onder jouw naam.
En vink aan: Importeren naar de standaard plaatsen.

De domeintabel wordt nu gekopieerd naar de andere omgeving incl. datum begin geldigheid. Alleen de tabel, niet de waarden worden gekopieerd. Let er op dat de datum van begingeldigheid van de domeintabel wordt aangepast naar de datum van morgen. Vervolgens kan je de domeinwaarden via de shiny downloaden van de ene omgeving en de datum begin geldigheid aanpassen en dan uploaden op de andere omgeving. Helaas moet je de GUID hiervan weghalen en krijgen de domeinwaarden een nieuwe GUID in de productieomgeving.

Aandachtspunten bij testen nieuwe sjablonen en andere zaken

Testen van verschillende soorten domeintabellen (gewone, domeintabelverzamellijsten);

 • worden waarschuwingen bij de grote tabellen nog gegeven?
 • Zien de views er goed uit?

Testen van zoek functies;

 • semantisch zoeken
 • zoeken in grote (domeintabelverzamellijst) en gewone domeintabellen.
 • ...

Versie en updates van het Wiki platform

De site draait op mediaWiki. Controleren softwareversie Aquo Wiki d.m.v. zoeken op Speciaal:Softwareversie. Wij zitten altijd op de laatste Long Term Support (LTS) (voor meer info zie: https://www.mediawiki.org/wiki/Version_lifecycle), of in de overgang naar die LTS. Ca. elke 2 jaar komt er een nieuwe LTS uit. Tussendoor zijn er kleinere updates (Z) voor het dichten van beveiligingslekken. In februari 2022 zitten we bijv. op versie 1.35.5. De LTS is 1.35

ArchiXL laat het IHW weten wanneer er een nieuwe LTS gepubliceerd wordt. We hebben dan ca. 1 jaar om in te plannen wanneer we over gaan. Tijdens de overgangsfase is er een freeze op de omgeving nodig. Een freeze op de productie omgeving (dus (redactie.)aquo.nl) gaan we een volgende keer communiceren met onze gebruikers, zodat zij weten dat er een bepaalde periode geen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Werkwijze voor updates van de LTS: Update wordt op test.redactie.aquo.nl en test.aquo.nl doorgevoerd. IHW krijgt bericht als dit is uitgevoerd, hiervoor is geen freeze nodig. ArchiXL test zelf of alles werkt. Na goedkeuring door ArchiXL wordt in overleg met IHW een freeze voor de acceptatie omgevingen afgestemd. Voor de update op acceptatie.redactie.aquo.nl en acceptatie.aquo.nl maakt ArchiXL twee extra omgevingen aan, met een iets andere url. <Is dit nodig voor de acceptatie omgeving? Denk het wel> IHW test op deze nieuwe omgevingen of alles werkt (zie aandachtspunten voor testen). Bij een Go wordt een freeze afgestemd voor de productie omgevingen (en door IHW gecommuniceerd met gebruikers). De productie omgevingen worden overgezet naar de nieuwe versie en IHW test nogmaals of daar ook alles naar verwachting werkt. Bij een GO wordt de DNS aangepast naar de url met de nieuwe versie.

Beschikbaarheid Wiki omgevingen en support

De Wiki omgevingen worden gehost door ArchiXL. Zij hebben een SLA voor de beschikbaarheid van de Wiki omgevingen, deze is hier te vinden. Voor de productie omgeving geld een uptime van 99,9%. Voor test- en acceptatieomgevingen wordt geen gegarandeerde beschikbaarheid, responsiviteit en dataretentie geboden waardoor het gebruik daarvan voor reguliere activiteiten afgeraden wordt. In geval van onbeschikbaarheid van het platform is de helpdesk bereikbaar per e-mail op support@archixl.nl of telefonisch op telefoonnummer 033-2585545.

Ook voor vragen over beheer kan de helpdeks benaderd worden.

Verschil tussen redactie en productie

Bij het hernoemen van de de pagina Parameterlijsten naar Hulplijsten gegevensuitwisseling in redactie en vervolgens synchronisatie naar productie, is de pagina Hulplijsten gegevensuitwisseling op productie aangemaakt maar de pagina Parameterlijsten is blijven bestaan. Hierdoor kwam je bij zoeken op de oude pagina uit. Het verwijderen van de pagina Parammeterlijsten werkt niet omdat mensen dan bij zoeken de vraag krijgen om de pagina aan te maken. Om deze reden is de pagina Parameterlijsten op productie aangepast, alle info is er af en verwijzing naar de pagina Hulplijsten gegevensuitwisseling staat er nu op. Op redactie bestaat de pagina Parameterlijsten niet meer, als je daar op zoekt dan wordt je direct doorverwezen naar de juiste pagina. Misschien kan nu alsnog de pagina Parameterlijsten hernoemd worden op productie (en de nieuwe pagina Hulplijsten gegevensuitwisseling verwijderd worden), maar aangezien ik niet overzie wat er dan gebeurd heb ik voor bovenstaande oplossing gekozen.