exclusieve economische zone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)exclusieve economische zone
Definitie (nl)dat deel van de kustwateren waar één bepaald land soevereine rechten en rechtsmacht kan opeisen en uitoefenen.
Toelichting (nl)Het doel hiervan is het exclusieve recht verwerven op het exploreren, exploiteren en het behoud en het beheer van levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen in deze zone. Voorbeelden hiervan zijn visserij, het boren en winnen van olie en aardgas, het
AfkortingEEZ
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
exclusieve economische zoneBreder
exclusieve economische zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png