sublittorale zone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)sublittorale zone
Definitie (nl)zone zeewaarts gelegen van het door gemiddeld getij beïnvloed gebied
Toelichting (nl)dit subtidaal komt dus nooit boven het water uit
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)subtidaal
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sublittorale zoneBreder
sublittorale zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png