abyssopelagische zone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)abyssopelagische zone
Definitie (nl)zone in de waterkolom van de oceanen vanaf een diepte van 4000 meter tot aan de oceaanbodem.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
abyssopelagische zoneBreder
abyssopelagische zoneCategorie van
abyssopelagische zoneGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
diepzee (Begrip)Gerelateerdabyssopelagische zone
RDF.jpg
Aquo history.png