hadopelagische zone

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hadopelagische zone
Definitie (nl)maakt deel uit van de afotische, pelagische zone.
Toelichting (nl)Het is de allerdiepste waterzone in de oceanen, inclusief dat van in de diepste troggen en bevindt zich op diepten van voorbij 6000 meter.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hadopelagische zoneBreder
hadopelagische zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png