vaarweg

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)vaarweg
Definitie (nl)een aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd
Toelichting (nl)Tussen hoofd- en zijvaarwegen wordt geen onderscheid gemaakt.
BronAVV
Label (en)waterway
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
vaarwegBreder
vaarwegCategorie van
vaarwegGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoofdvaarweg (Begrip)Bredervaarweg
afsluiting (Begrip)Gerelateerdvaarweg
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdvaarweg
baken (Begrip)Gerelateerdvaarweg
gebied (Begrip)Gerelateerdvaarweg
haven (Begrip)Gerelateerdvaarweg
hoofdtransportas (Begrip)Gerelateerdvaarweg
kabel/leiding (Begrip)Gerelateerdvaarweg
meer (Begrip)Gerelateerdvaarweg
plas (Begrip)Gerelateerdvaarweg
rivier (Begrip)Gerelateerdvaarweg
rivier gekanaliseerd (Begrip)Gerelateerdvaarweg
toeleidingkanaal kunstwerk (Begrip)Gerelateerdvaarweg
vak (Begrip)Gerelateerdvaarweg
voorhaven (Begrip)Gerelateerdvaarweg
RDF.jpg
Aquo history.png