afsluiting

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afsluiting
Definitie (nl)(Vaar)wegdeel is tijdelijk of definitief gesloten (verboden) voor al het verkeer.
Toelichting (nl)Voor droog is hier een officieel Verkeersbesluit voor nodig, bijv. bij groot wegenonderhoud.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afsluitingCategorie van
afsluitingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vaarweg (Begrip)Gerelateerdafsluiting
RDF.jpg
Aquo history.png