toeleidingkanaal kunstwerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)toeleidingkanaal kunstwerk
Definitie (nl)een toeleidingkanaal is een gegraven waterweg voor de scheepvaart naar of van een sluis of overig kunstwerk'
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
toeleidingkanaal kunstwerkCategorie van
toeleidingkanaal kunstwerkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vaarweg (Begrip)Gerelateerdtoeleidingkanaal kunstwerk
RDF.jpg
Aquo history.png