planologie

Eigenschappen

Label (nl)planologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1-mijlszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
12-mijlsgrens (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
12-mijlszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
a-water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aantal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aanvoeren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aanwas (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aarden baan (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
abiotisch (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
absoluut stelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
actief biologisch beheer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
adsorptiefilter (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afkalven (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afscheider (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afsluitdam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afstroming (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvalwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoercapaciteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoeren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoeren (van regenwater) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoerend oppervlak per inwoner (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoerkromme (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoernorm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afvoersysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afwatering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afwateringsgebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
afwentelen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
alluvium (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aquaduct (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aquaflow (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aquatisch ecosysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
aquifer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
arsenaal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
artesisch water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
autowasplaats (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
b-water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bandijk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
basisafvoer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
basisrioleringsplan (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
beek (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
beekleem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bemalen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bemalinggebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
benedenbeloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
benedenloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
benedenpand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
benedenrivier (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
benutten (van regenwater) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
beregening (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bergbezinkbassin (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bergende breedte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
berging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
berging op straat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bergingscapaciteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
berm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
beschermingszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bevloeiing (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnenberm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnendijks (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnentalud (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnenteen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnenwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnenwateren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
binnenwaterkering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
biochemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
biologisch zuiveren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
biosfeer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
biotoop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bladvanger (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
blauwe dienst (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
blauwe knooppunt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodemdaling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodemgeschikheidkaart (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodemprofiel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodemsamenstelling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodemstructuur (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bodemverontreiniging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
boezem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
boezemwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bovenbeloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bovenloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bovenrivier (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
brede kijk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
breedte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bron (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bronmaatregel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bronnering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
brug (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
bufferzone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
buitenberm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
buitenbeschermingszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
buitendijks (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
buitentalud (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
buitenteen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
buitenwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
capillair water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
capillaire opstijging (proces) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
capillaire zone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
commissie integraal waterbeheer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
compartiment (waterkering) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
coördinaatstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
cultureel erfgoed (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
cultuurlandschap (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dakgoot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
debiet (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
deelwatersysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dekzand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
delta (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
diffuse bron (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
diffusie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
digitaal terreinmodel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
digitale uitwisseling ruimtelijke processen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dijk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dijkring (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dijkvak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorlaatfactor (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorlaatsluis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorlaatvermogen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorlatende stenen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorlatende verharding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorlatendheid (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorspoeling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorvaarthoogte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
doorzicht (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
drainage (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
drainagebasis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
drainagebuis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
drainageweerstand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
drooglegging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
droogweerafvoer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
drukhoogte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
duiker (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
duurzame ontwikkeling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
dynamisch model (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecoduct (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecologische hoofdstructuur (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecologische toestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecologische toestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecologische verbindingszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecosysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ecotoop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
eenparige stroming (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
effluent (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
elektrisch (specifiek) geleidingsvermogen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
emissie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
epifauna (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
erosie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
estuarium (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
europese kaderrichtlijn water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
eutroof water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fauna (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fauna-uitstapplaats (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fijn zand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
filter (grondwater) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
flab (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
flauw talud (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
flora (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fontein (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
foutieve aansluiting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fractie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
freatisch water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
freatische lijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fundering op palen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
fundering op staal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gebiedseigen water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gebiedsvreemd water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gebruiksfunctie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gecombineerde aanpak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gekalibreerd model (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gelaagdheid (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gemaal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gemengd rioolstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gemiddelde waterstand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
geografisch informatiesysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
geohydrologische basis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
geologisch profiel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
geomorfologie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gesloten verharding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
geul (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
geïsoleerde wateren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
global positioning system (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goed ecologisch potentieel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goede chemische toestand van grondwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goede ecologische toestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goede grondwatertoestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goede kwantitatieve toestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goede oppervlaktewatertoestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
golf (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
goot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gracht (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gradiënt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
granulaire samenstelling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grasbetonsteen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grasdak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grenswaarde (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
greppel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
griend (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
groene berging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
groene oeverzone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
groene rivier (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
groenstrook (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grof zand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grond (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
gronddam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondkrib (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondlichaam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondsoort (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondverzet (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwaterlichaam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwatersanering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwaterstand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwaterstandbuis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwaterstanddiepte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwatertoestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
grootschalige basiskaart (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
habitat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
halfverharding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
helofytenfilter (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hemelwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
heterogeen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hevel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoofddrain (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoofdvaarweg (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoofdwatersysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoog waterpeil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoogwater (rivier) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoogwater informatiesysteem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hoogwaterkering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
humus (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hydraulische capaciteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hydraulische straal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hydrologisch systeem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
hydrologische kringloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ijsbezetting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
individuele behandeling van afvalwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratie (algemeen) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratie-intensiteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratie-unit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratieberm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratiecapaciteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratiegreppel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratiekoffer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratiekolk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratiekrat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratieputten (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratieriool (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
infiltratieveld (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
informatiedesk standaarden water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
informatiemodel cultuurhistorie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
informatiemodel groene ruimte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
informatiemodel ruimtelijke ordening (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
informatiemodel water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inklinken (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inlaatpomp (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inlaatput (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inlaatsluis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inspectieput (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
integraal waterbeheer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inter provinciaal overleg. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inundatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inwonerequivalent afvalwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
inzijggebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
irrigatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
isohypse (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kade (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kanaal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keermuur (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keersluis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keerwand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keileem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kernzone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keur (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keurontheffing (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keurprofiel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
keurzone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
klei (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
klink (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kolk met rooster (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kolkaansluitleiding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
koninklijk nederlands meteorologisch instituut. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
koraal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
korrelgrootteverdeling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kreek (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
krib (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
krooshek (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kunstwerk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kustwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kwaliteitsklasse (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kwel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
kwelsloot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
laagwater (rivier) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
landelijk gebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
landschapsbeeld (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
landschapselement (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
legger (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
lijngoot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
loswal (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
lozen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
lozing (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
lozingspunt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
lutum (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maaiboot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maaiveld (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maatgevende afvoer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maatgevende regenduur (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maatgevende waterstand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
macrofauna (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
macrofyt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maximaal ecologisch potentieel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
maximaal toelaatbaar risiconiveau (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
meander (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
mechanisme (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
mesotroof (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
metadata (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
metselzand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
middenloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
migreren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
milieu effect rapportage (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
minimale (water)diepte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ministerie van verkeer en waterstaat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
model kalibratie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
modelberekening (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
moeraseiland (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
monitoring (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
monster (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
nationaal bestuurs akkoord water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natte omtrek (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natte oppervlakte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natuurlandschap (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natuurlijk talud (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natuurlijke grondwateraanvulling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natuurontwikkeling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natuurvriendelijke oever (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
natuurwaarde (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
nautisch kunstwerk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
naviduct (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
nederlandse eenheidsnorm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
neerslag (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
neerslagoverschot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
nooduitlaat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
normaal amsterdams peil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
nota waterhuishouding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
numeriek model (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
nutriënten (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
object (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oever (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oeverbescherming (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oeverconstructie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oeverlijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oeverzone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
olie- en slibscheider (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
olieafscheider (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oligotroof (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oligotroof water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ondergrondse infiltratie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ontgronding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ontgronding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ontwatering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
onverzadigde zone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
opbolling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
open goot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
open verharding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ophoogzand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oppervlakkige afvoer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oppervlaktewater (krw) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oppervlaktewatertoestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
opstuwen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
opwaaiing (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ornament (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overgangswater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overige waterkering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overlaat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overloopleiding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overstortfrequentie volgens regenreeksberekening (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overstroming (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
overstromingsrisico (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oxidatiebed (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
oxidatiesloot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
paaien (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
pathogenen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
peil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
peilbeheer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
peilbesluit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
peilbuis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
peilput (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
percolaat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
percolatie (proces) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
plaatshoogte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
plas-draszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
plasberm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
polder (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
polderpeil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
polychloorbifenyl (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
polycyclische aromatische koolwaterstof (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
pompovercapaciteit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
pompput (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
porodur-bkk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
porositeit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
priel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
primaire waterkering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
profiel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
profiel van vrije ruimte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
puntbron (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
raai (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rationalisatie en automatisering in de grond-, water- en wegenbouw. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
reddingsvest (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
regenboog (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
regenduurlijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
regenmeter (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
regenpijp (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
regionale waterkering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
reliëf (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
retentie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
retentiegebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rieten dak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rietoever (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rijks driehoeksstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rijkswaterstaat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ringdijk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rioolbemalinggebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
riooloverstort (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rioolstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rioolwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rivier (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rivierbed (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
riviertak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
rode contouren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
run-off (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
schijngrondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
schor (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
schutsluis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
secundaire wateren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sediment (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sedimentatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sedumdak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
semi terrestrisch (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sifon (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
silt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
siltfractie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
singel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
slib (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
slibfractie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
slibvang (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
slijtlaag (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
slik (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sloot (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
slufter (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sluis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sluiscomplex (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
spaarbekken (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sportvissen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
spreng (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
spuisluis (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
standplaats (ecotopenindeling) (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stationair model (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stedelijk gebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
steiger (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stepping-stone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
sterk veranderd waterlichaam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stichting toegepast onderzoek waterbeheer. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stijghoogte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stortebed (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
strang (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
strekdam (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomafwaarts (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomgebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomgeul (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomlijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomopwaarts (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomrichting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stroomsnelheid (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stuw (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stuwduiker (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stuwkromme (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
stuwpeil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
submerse planten (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
substraat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
successie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
technische adviescommissie voor de waterkeringen. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
teen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
teenbescherming (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
teenbestorting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
terp (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
terrestrisch (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
territoriaal water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
territorium (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
tertiair water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
transportstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
trofie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
uiterwaard (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
uitloging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
uitspoeling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
unie van waterschappen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vaargeul (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vaarstrook (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vaarwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vaarweg (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vangdrain (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vasthouden (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
veerkracht (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
veerstoep (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vegetatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vegetatiedak (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vegetatietype (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
veiligheidsnorm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
veiligheidszone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
ven (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verbeterd gescheiden rioolstelsel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verdroging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vergunning/recht/overeenkomst (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vergunninghouder (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vergunningverlener (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verhang (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verhanglijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verlanding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vermesting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verontreinigende stof (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verschijningsvorm (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
versnippering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verspreiding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verstoring (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vervuiling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verwaarloosbaar risiconiveau (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verzadigde zone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verzameldrain (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verzilting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
verzuring (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vierde nota ruimtelijke ordening extra. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vijzel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
viscositeit (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vistrap (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vogel- en habitatrichtlijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
volumescheider (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
voorbezinktank (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vooroever (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
voorzorgsmaatregel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vrijvervalleiding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
vrijwaringzone wateren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waakhoogte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wadi (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
water op straat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterbeheerder (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterbeheergebied (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterbeheersing (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterberging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterblock (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterbodem (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterdeel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterdiensten (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterdiepte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wateren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watergebruik (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watergehalte als massafractie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterhoudend vermogen (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterhuishouding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterhuishoudkundig beleid (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterinlaat (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterkant (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterkeren (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterkerend kunstwerk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterkerende hoogte (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterkering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterkunst (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterlijn (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterloop (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watermuur (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterplan (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterplanten (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterrecreatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterschap (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterscheiding (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterspeelplaats (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterspiegel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watersysteembenadering (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watersysteemdeel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watertoets (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watertrap (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterval (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
watervoerende laag (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterwinning (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
waterwoning (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
weerspiegeling (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wegzijging (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
werk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
werken (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wet beheer rijkswaterstaatswerken. (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wet milieubeheer (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wet ruimtelijke ordening (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
winterbed (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
winterstreefpeil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
wortelzone (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zandfilter (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zandgolven (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zandmeevoerende wel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zandvang (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zandvanger (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zavelgrond (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zeefanalyse (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zeefkromme (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zeer goede ecologische toestand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zetting (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zilverzand (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zinker (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zoet water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zomer(streef)peil (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zomerbed (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zomerdijk (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zout water (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zuiveringsinstallatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zwemwater (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zwemwaterlocatie (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zwemwaterprofiel (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
zwin (Begrip)Categorie vanId-08755063-1144-4c8f-bd92-c3f70cf25247
RDF.jpg