hoofdtransportas

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)hoofdtransportas
Definitie (nl)hoofdvaarweg die de grote zeehavens met het internationale achterland verbindt.
Label (en)main transport axis
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoofdtransportasCategorie van
hoofdtransportasGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vaarweg (Begrip)Gerelateerdhoofdtransportas
RDF.jpg
Aquo history.png