rivier

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)rivier
Definitie (nl)een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.
Label (en)river
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rivierCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
rivier (Begrip)Gebruik voorrivier
Rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
Rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
rivier (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
rivier (Begrip)Gerelateerdrivier
rivieren (Domeinwaarde)Gerelateerdrivier
RDF.jpg
Aquo history.png