waterloop

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterloop
Definitie (nl)een langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.
Toelichting (nl)Oppervlaktewateren waarvan de lengte aanzienlijk groter is dan de breedte. Naast specifieke benamingen zijn er nog vele andere in gebruik: tocht, wetering, vaart, sloot, gracht, leiding, open leiding, gang, wijk, priel, geul enz. Toelichting: Deze termen worden veelal regionaal gebruikt om waterlopen aan te duiden van bepaalde afmeting, functie, oorsprong, beheerstoestand, e d . De namen geven ook een zekere rangorde van belangrijkheid of afmeting aan die echter niet algemeen geldend is. Geadviseerd wordt dan ook als het om de afwatering gaat, de rangorde in een waterlopensysteem aan te geven met (van groot naar klein) primair, secundair en tertiair.
BronCHO (340)
Synoniem (nl)geul, priel, gang, lijnvormige wateren, open leiding, watergang, wijk
Label (en)watercourse , stream
Label (de)wasserlauf
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterloopBreder
waterloopCategorie van
waterloopGebruik voor
waterloopHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kanaal (Begrip)Brederwaterloop
rivier (Begrip)Brederwaterloop
afvoercapaciteit (Begrip)Heeft onderdeelwaterloop
afvoercapaciteit (Begrip)Smallerwaterloop
RDF.jpg
Aquo history.png