hydrologie

Eigenschappen

Label (nl)hydrologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-dwarsprof-hoogte-breedte-rel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
1d-interne randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
1d-vak afstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
a-water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aangesloten verhard oppervlak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanlandige wind (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aannames van dupuit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aantal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanvang condities ijking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanvoeren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanvullende waterbehoefte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanwas (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aanwezige pompovercapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
absolute waterdruk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
achtergrondwaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
achterloopsheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
actueel grond- en oppervlaktewaterregime. (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
actuele evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
actuele verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
additionele berging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
adsorptie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
adsorptiecomplex (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
advectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
af-/aanvoergebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
af-/aanvoervak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afgesloten grondwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afhankelijke variabele (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aflaatpeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aflandige wind (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afpompingskegel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afsluiter (model) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afsnijding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afstroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afstromingdiagram (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afstromingdiepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvalwater kwaliteitsmodel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvloeiingscoéfficient (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoer tussen de oevers (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerbare neerslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoercapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoercoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerduurlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoeren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoeren (van regenwater) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerfrequentie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoergebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoergolf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerhydrologie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerkromme (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerleiding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoermeet locaties (selecteren) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoernorm (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoernorm toets (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoersysteem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afvoerverlooplijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwaaiing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwaaiing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwatering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwateringseenheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwateringsgebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwentelen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
afwijkend streefpeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
agger (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
agrohydrologie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
alarmeringspeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
alarmpeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
albedo (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
algemeen algebraïsch modelleer systeem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
algoritme (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
analoog model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
analytisch model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
analytische elementen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
analytische-elementenmethode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
anisotropie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
anoxisch (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
antropogeen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aquaduct (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aquaflow (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aquiclude (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aquifer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aquifuge (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aquitard (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
artesisch water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
artesisch watervoerend pakket (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
artesische boring (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
artesische omstandigheden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
astronavigatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
astronomisch getij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
atmotroof (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
aërodynamische weerstand voor waterdamp transport (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
b-water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bakjesmodel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
balans (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
balansberekening (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bandbreedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bandijk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bank (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
basisafvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
basisafvoer index (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
basisbreedte (van een hoogwater hydrograaf) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
basiskaart overstromingsrisico (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
basispeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
basisrioleringsplan (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bedvormende afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
beek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
beginvoorwaarden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bekken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bekken voor hoogwaterbeheersing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bemalen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bemalinggebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bemalinggebied planningsmodel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
benedengrens (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
benedenloop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
benedenpand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
benedenrivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
benedenrivierengebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
benutten (van regenwater) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
beregening (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergbassin (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergende breedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging in bodemoneffenheden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging in randvoorziening (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging meer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging minder (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging op straat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergingscapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergingsverandering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergingsvermogen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergingsvoorzieningen voor regenwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
beschikbaar bodemwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
beschut water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
beteugeling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
betrekkingslijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bewortelbare zone (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bewortelingsdiepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bijkomende gegevens (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnendijks (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnendijks (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnenwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnenwateren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnenwaterkering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnenwaterkering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
binnenzee (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
blok-gecentreerd netwerk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bocht (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bochtigheidcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodem verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemdaling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemruwheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemtransport (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemval (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemvocht verantwoording procedure (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemwarmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemwater vereffeningscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemwatergetal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bodemwaterkarakteristiek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
boezem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
boezempeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
boezemwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bore (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
botlek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
boven-schelde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bovenloop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bovenpand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bovenrivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bovenrivierengebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bowen ratio (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
branden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
branding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
branding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
brandingstroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
breedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
breken van een golf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
breker (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bron (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bron ontwikkeling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bron volging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bronbemaling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bronnering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bronwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bruto neerslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
bui (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
buitendijks (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
buitengaats (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
buitenwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
buitenwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capaciteit tussen de oevers (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capaciteit van een put (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capillair water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capillaire activiteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capillaire opstijging (grootheid) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capillaire opstijging (proces) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capillaire zone (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
capillaire zoom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
carapax (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
cauchy-randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
cavitatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
chezy formule (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
chorologische classificatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
circulatiecellen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
code verificatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
collapsing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
compartiment (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
compensatie bekken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
complete beïnvloeding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
concentratietijd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
conceptueel model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
conceptuele fout (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
condens (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
consol (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
consolidatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
consumptief watergebruik (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
consumptief watergebruik (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
continentaal plat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
continu model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
continuïteitsprincipe (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
continuïteitsvergelijking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
contractiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
controle maaiveldhoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
convectie (algemeen) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
convectie (meteorologie) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
conventionele rioolsystemen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
convergentie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
convergentie criterium (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
correctie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
crosstoetsing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
cumulatieve neerslagkromme (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
cumulatieve neerslagmeter (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dagelijkse ongelijkheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dalend peil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
daling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
daling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dam (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dampdruk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
datum vaststelling legger (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dauwpunt temperatuur (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
debiet (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
debiet meten (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
debiet regelklep (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
debietpotentiaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
declinatie getijden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
deelbekken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
deelwatersysteem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
deining (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
delta (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
detentiebekken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
deterministisch model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dichtheid van droge grond (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dichtheid van grond (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dichtheid van lucht (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dichtheid van waterdamp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
diepzee (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
differentiële watercapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
diffractie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dik water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dimensie(s) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dimensionele analyse (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dirchlet randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dirchlet-randvoorwaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
directe lozing in het grondwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
directe-zoek procedure (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dispers (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dispersie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dispersiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dispersiviteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
districtsmodel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
divergentie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doelfunctie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doggersbank (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dollard (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doodtij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
door neerslag veroorzaakte infiltratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorijzen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorlaatfactor (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorlaatsluis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorlaatvermogen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorlatendheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorlooptijd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorspoeling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
doorvoerbreedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
draaikolk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drain (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drainage (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drainagebasis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drainagebuis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drainageweerstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
draindichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
draineren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drempel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drempel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drempel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
driepuntsmethode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
driftstroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drijfijs (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drinkwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drinkwaterreservoir (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drooglegging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
droogmakerij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
droogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
droogvalling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
druk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
druk handhaaf klep (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
druk reduceerklep (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
druk verlies (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drukdoos (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
drukhoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dubbele massa curve (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duiker (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duikersgat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duinrel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duinvoet (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duurlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duurlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
duurzame opbrengst (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dwang centrering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dwarsdoorsnede (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dwarsprofiel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dwarsverhang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dynamiek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dynamisch evenwicht (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dynamisch model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dynamische golf methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
dystrofische meren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eb (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eb (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eb (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eb (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eb (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eboverschot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ebschaar (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ebvolume (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eemskanaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eemsmondgebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eenheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eenheidshydrogram (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eenling golf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eenparige stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eerste hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eerste laagwater bij dubbellaagwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
effectieve grondwatersnelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
effectieve porositeit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
effectieve regenval (landbouw) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
effectieve snelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
efficiency van een bron (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
effluent (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eindige-differentiemethode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eindige-elementenmethode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
elementair rijks oppervlakte water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
elementair technisch instrument (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
emitter (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
empirisch model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
energie verhang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
energiebalans van het aardoppervlak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
energiehoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
energielijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
epilimnion (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
epipelagisch (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
equinox (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
equipotentiaallijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
equipotentiaalvlak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
erosie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
estuarien (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
estuarien systeem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
estuariene afzetting (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
estuarium (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eufotische zone (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
eustatische schommelingen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
evaporatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
evenstandlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
evenwichts vochtverdeling (na capillaire opstijging) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
evenwichts vochtverdeling (na uitzakking) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
evenwichtsdiepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
expert systeem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
extreme gebeurtenis tijdserie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
falen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
filter (grondwater) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
filtersnelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
first-in first-out propstroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
fluviale morfologie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
freatisch water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gasvormende cavitatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gebarsten rots aquifer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gebeurtenis-gebaseerd model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gecombineerd gebruik (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gedeeltelijk afgesloten grondwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gedeeltelijke beïnvloeding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gedeeltelijke duurlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gedetailleerd ontwerp model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gedistribueerd model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gedwongen convectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gegevensbewerking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gekoppelde stroomgebieden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemengde fractie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemeten waterstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemiddeld profiel methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemiddeld tijverschil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemiddelde beweging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemiddelde dagelijkse afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemiddelde havengetal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gemiddelde zeestand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gereguleerde afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gestuwd water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getij rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijdaling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijdaling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijextreemtype (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijrijzing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijrijzing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijverschil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getijvolume (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
getroffen polder (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gewas weerstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ghyben-herzberg principe (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
globale stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
golfoploop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
golfsnelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
graad-dag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
gravitatie stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grensdiepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
greppel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
groene rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondijs (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwateraanvulling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterafvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterinstroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterscheiding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterstandbuis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterstanddiepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterstandverlaging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwaterstromingmodel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
grondwatervoorraad (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
haf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
haling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
handhavingactie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
havenhoofd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
helling van de verzadigings dampdrukcurve (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
heterogeen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
heterogeniteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
histografische grafiek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
historische data (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoge vloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
homogeen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoofdwaterkering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoog opperwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoog waterpeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogtemerk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwater (rivier) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwater (zee) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwater (zee) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwater keermuur (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwater voorspelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwaterafvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwaterbeheersing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwaterbericht (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwaterbescherming technieken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwatermerken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwaterpeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hoogwaterwaarschuwing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
humuszuur (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydraulische diepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydraulische diffusiviteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydraulische geleiding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydraulische potentiaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydraulische ruwheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydraulische straal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrografie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrografisch netwerk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrogram (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrologie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrologisch jaar (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrometrie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrometrisch meetpunt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrometrisch netwerk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrosfeer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrostatische druk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hydrostratigrafische eenheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hysterese (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
hysteresis van de bodemwaterkarakteristiek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ijs (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ijsbezetting (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ijsdek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ijsgang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
inactief volume (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
index van voorafgaande neerslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
individuele regen meetpunten (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratie (algemeen) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratie-intensiteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratiecapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
infiltratiesom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
initieel niveau (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
injectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
inklinking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
inlaagdijk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
inlaatleiding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
inlaatopening (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
inlaatsluis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
instabiel kanaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
instroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
interceptie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
interceptie verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
intrinsieke doorlatendheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
invloedsstraal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
irrigatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
isotropie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
isovel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
jaarlijkse neerslag tijdreeks (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
k-daagsesom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
k-minuutsom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kabelbaan (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kanaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kanaalafvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kanaalberging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kanaalretentie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kanaliseren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
karakteristieke sectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
karst (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
keersluis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kentering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kinematische golf methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kleine drukverliezen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
knooppunt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
knooppunt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
knooppunt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
korte golf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kortgolvige stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kreek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
krimp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
krimp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kritieke neerslagsom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kritische afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kritische snelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kritische stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kruin (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kwadratische opslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kwaliteit tijdstap (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kwantitatieve neerslag voorspelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kwel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
kwelintensiteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laag laag water spring (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laagwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laagwater (rivier) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laagwater (zee) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laagwater (zee) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lage-afvoergeul (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laminaire stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
landbouw chemicaliën (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lange golf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lange termijn hydrologische voorspelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
langgolvige stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
langzame overgang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
last-in-first-out propstroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
latente warmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laterale of lokale instroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
laterale of lokale instroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lekvermogen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
limnologie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lineaire opslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
linkeroever (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lokaal grondwater systeem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
longitudinale sectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
looptijd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lozing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
lucht intreewaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
luchtgehalte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
luchtkamer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
maansbovenculminatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
maansverloop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
maatgevende afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
maatgevende regenduur (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
mangat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
markov proces (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
matrische component van de waterdruk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
maximaal mogelijk hoogwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
maximum niveau (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meander (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meander breedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meander lengte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meandergebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meetgoot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meetnet (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meetschot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
meetstuw (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
mengverhouding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
metamorf gesteente (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
methode van muskingum (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
midden profiel methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
middenlijn (van een stroming) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
middenloop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
minimale looptijd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
minimum niveau (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
molaire fractie van waterdamp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
monte-carlo simulatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
motregen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
mui (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
mui (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
n jaarlijkse gebeurtenis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
n% droogjaar (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
n% natjaar (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
nash-sutcliffe coëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natte omtrek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natte oppervlakte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natte strand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natte-bol temperatuur (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natuurlijke beïnvloeding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natuurlijke dam (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natuurlijke grondwateraanvulling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natuurlijke regulatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
natuurlijke stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslag afvoermodellering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslag generatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslagdistributie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslagintensiteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslagoverschot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
neerslagtekort (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
negatief verhang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
negatieve stuwkromme (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
netto neerslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
netto stralingsstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
nevengeul (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
niet eenparige stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
niet stationair proces (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
niet stationaire stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
nodaalgetij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normaal amsterdams peil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normaal waterpeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normaalbreedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normaallijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normaalwaarde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normaliseren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
normfrequentie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
nulpunt peilschaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
nuttige reservoircapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
oever (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
omleiden van water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
omleidingkanaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onbemeten aanvoergebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onderbroken stroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onderdompelen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onderdrempelberging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onderwater zetten (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onttrekkingput (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ontwatering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ontwateringkarakteristiek (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ontwerp capaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ontwerp hoogwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ontwerp storm (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onverzadigde zone (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
onvolkomen put (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opbolling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opbolling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opbreken (van ijs) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opbrengstcoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
open-water verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opgaande flank (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opgeloste stof (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
oppervlakkige afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
oppervlakte afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
oppervlakte snelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
oppervlakte verhang methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
oppervlaktewater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opslag bassin (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
optimaal ontwerp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opwaaiing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opwaaiing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opwarm periode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opwas (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
opzet (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
ouderdom (van het water) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overdrachtsfunctie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overgang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overgang of dynamische ijking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overgelaten water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overlaat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overlaat met brede kruin (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overlaat ontwerp hoogwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
overlaat ontwerp niveau (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
paalrij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
pakijs (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
pan verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
pannenkoekijs (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
papijs (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
parshall meetgoot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
patroon tijdstap (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
peil (tussen de oevers) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
peilbuis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
peilput (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
peilschaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
peilschaal referentievlak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
peilverlaging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
percolatie (grootheid) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
percolatie (proces) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
perfecte voorspelling scenarion (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
persistentie criterium (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
pf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
pitot buis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
plaat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
plaatshoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
polder (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
polderdijk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
polderevacuatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
polderoverstroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
pompproef (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
poriëngetal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
porositeit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
potentiaal van het water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
potentiaal vlak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
potentieel neerslagoverschot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
potentieel neerslagtekort (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
potentiële evapotranspiratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
potentiële verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
priel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
primaire porositeit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
project met meerdere doeleinden (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
psychrometer constante (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
puntdata (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
put (vloeistofdynamica) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
raamwerk planning methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
radiale weerstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rapportage tijdstap (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reactie coëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reactie klep (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reactie pomp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reactie snelheid model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
real-time voorspelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
recessie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rechteroever (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reduceerklep (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reductie klep (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
referentieverdamping (gewas) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
refractie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regen rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regenduurlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regensimulator (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regime (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regionaal grondwater systeem (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
regionalisatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reguleren (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
relatieve verdamping (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
relatieve vochtigheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reologie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reststroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
reynoldsgetal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rioolstelsel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rivierbed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rivierkunde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
riviertak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
routering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
routeringsbekken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
rust toestand ijking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
saliniteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
samengestelde dwarsdoorsnede (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
samengetrokken straal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
samentrekking coëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
samenvloeiing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
schaardijk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
scherpe overlaat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
schietendwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
schijngrondwaterspiegel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
schor (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
schutsluis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
secundaire porositeit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sedimentair gesteente (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sedimentaire aquifer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sedimentatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
seiche (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
semi-gedistribueerd model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sifon (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
slik (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sloot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
slop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
slufter (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sluisgang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
smeltwater rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
sneeuw smelt module (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelheid van het poriën water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelheid-contour methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelheid-oppervlakte methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelheidscurve (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelheidshoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelheidspotentiaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
snelle afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
spaarbekken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
spaarkom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifiek bergingsvermogen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifiek bodemwatertekort (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke berging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke bergingscoëfficiënt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke capaciteit van een put (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke energie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke evenwichts waterinhoud (maximaal) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke evenwichts waterinhoud (minimaal) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke grondwaterafvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke neerslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke retentie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
specifieke vochtigheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
spectrale deininghoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
splitsing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
spreidingslengte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
spuikom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
spuisluis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
staand water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
staande golf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stabiel kanaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stabiele status (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stabiele waterstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stagnant water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stagnatie punt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stationair proces (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stationaire stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stijgend peil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stijghoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stijghoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stijghoogteoppervlak (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stijging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stollingsgesteente (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
storm (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stormvloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stormvloedkering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stortvloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
straal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
straling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
strang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
strijklengte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stromend water (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroming met een vrije waterspiegel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroom orde (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomafwaarts (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroombaan (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomfunctie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomgebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomgebied reactie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomkrib (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomlijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroommeter (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroommeting (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomnaad (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomopwaarts (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomprofiel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomtijd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomversnelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomversnelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomversnelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomvoerend profiel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stroomvoerende breedte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stuw (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stuwdam (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stuwkromme (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
stuwmeer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
talweg (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tank (model) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tensiometer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tensiometer drukpotentiaal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tensiometerdruk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
terp (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tijd-stijghoogtelijn (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
toeslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
top agger (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
topafvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
topstand (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
topstand meter (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
topvervlakking (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
totaal opgeloste vaste stof (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
totale berging (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
translatiegolf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
transpiratie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
turbulente stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
twee coëfficiënten methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
twee lengten methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tweede algemene waterpassing (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tweede hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tweede laagwater bij dubbellaagwater (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
tweepunts methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
uiterwaard (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
uitlaat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
uitputtingskromme (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
uitstroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
uitwateringssluis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vaargeul (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
val (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
val (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vaporeuze cavitatie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
variabele stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vast percentage afstroming model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
veilige opbrengst (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
veld (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
veldcapaciteit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
veranderlijke beïnvloeding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verdamping (grootheid) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verdamping (proces) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verdampingsfractie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verdampingssnelheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verdampingswarmte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verdronken (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vergelijking van theis (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verhang (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verlies model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verschijningsvorm (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
versnelde afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vertraagde afvoer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verval (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vervangingsmodel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vervormd model (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verwelkingpunt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verwilderde rivier (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verzadigde zone (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verzadiging deficit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verzadigingdampdruk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verzadigingsgraad (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
verzilting (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vijfpunts methode (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vijver (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
virtuele temperatuur (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
viscositeit (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloed (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedberm (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedbranding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedgolf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedkentering (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedoverschot (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedschaar (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vloedvolume (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
voedingstank (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
voelbare warmtestroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vol-capillaire stijghoogte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
volkomen overlaat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
volkomen put (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
volledige menging in een tank (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
volume stroomdichtheid (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
volumestroom (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
voorspelling (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
voorspellingsfout (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
voortplantingstijd (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vork (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vormverandering van hoogwatergolf (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vrije convectie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vrije oppervlakte stroming (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vrije straal (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vrijkomend poriëngehalte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vrijlozend gebied (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
vulkanisch gesteente (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waarschuwingspeil (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
wad (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
wantij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
wantij (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
was (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterbeheer (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterdiepte (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterdruk (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterdrukprofiel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterequivalent van sneeuw (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
watergehalte (natuurlijk) (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
watergehalte als massafractie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
watergehalte als volumefractie (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
watergehalteprofiel (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterhoudend vermogen (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterloop (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterpeil benedenstrooms van de uitlaat (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterscheiding (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterslag (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
watersprong (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterstandmeter (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
waterstands meetpunt (Begrip)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
]] (<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel "" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>)Categorie vanId-5cf277a9-7969-4f3a-8197-52babca4d063
RDF.jpg