benedenpand

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)benedenpand
Definitie (nl)deel van een rivier dat door het lage gedeelte van het stroomgebied stroomt en uitmondt in een andere rivier of in zee. Dit gedeelte staat onder invloed van eb en vloed.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benedenpandCategorie van
benedenpandGerelateerd
benedenpandHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benedenloop (Begrip)Gerelateerdbenedenpand
getij (Begrip)Gerelateerdbenedenpand
af-/aanvoergebied (Begrip)Heeft onderdeelbenedenpand
rivier (Begrip)Heeft onderdeelbenedenpand
af-/aanvoergebied (Begrip)Smallerbenedenpand
rivier (Begrip)Smallerbenedenpand
RDF.jpg
Aquo history.png