KRWSleutelTypeMaatregel

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden vervallen

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id1260
VoorkeurslabelKRWSleutelTypeMaatregel
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiehttps://www.ihw.nl/
URL achtergrondinformatiehttp://cdr.eionet.europa.eu/help/WFD/WFD_521_2016/
Is open domeinN
Begin geldigheid17-12-2019 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd18-12-2019 00:00:00
MetadataId, Codes, Groep, Omschrijving, Omschrijving_Engels, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd
Toelichting (nl)SleutelTypeMaatregel = KeyTypeMeasure (KTM) is een door de EU geïntroduceerde term om de vergelijkbaarheid van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen tussen lidstaten te vergroten. De door lidstaten genomen KRW maatregelen dienen voor de EU rapportage toegewezen te worden aan 1 of meer KTM(s). Deze domeinlijst bevat de door de EU voorgedefinieerde KTM's (groep EU) en de door Nederland aanvullend gedefinieerde KTM's (groep NL) Toelichting: De Engelse is afkomstig uit de EU WFD reporting guidance.

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel KRWSleutelTypeMaatregel gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Omschrijving Engels (Betekenisvolle omschrijving in het Engels waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png