maatregel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)maatregel
Definitie (nl)beheersactiviteit (enkelvoudig) ten behoeve van het op het gewenste kwaliteitsniveau houden of brengen van de vastgestelde functies van een watersysteem.
Toelichting (nl)De maatregelen kunnen bestaan uit werkzaamheden in het kader van aanleg, verbetering, herstel, variabel onderhoud, vast onderhoud, en andere activiteiten, die voortvloeien uit het beheer van watersystemen, zoals onderzoek, begeleiden, bewaken, etcetera.
BronHandleiding Beheersplan Nat (BPN)
Label (en)measure
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
EUfonds (Domeintabel)Gerelateerdmaatregel
KRWMaatregelGebiedsniveau (Domeintabel)Gerelateerdmaatregel
KRWSleutelTypeMaatregel (Domeintabel)Gerelateerdmaatregel
RDF.jpg
Aquo history.png