Eigenschap:Begin geldigheid

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Datum
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Datum
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
De datum waarop de geldigheid van het object begint
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
maart 19, 2021  +
augustus 7, 2013  +
januari 21, 2014  +
augustus 7, 2013  +
januari 21, 2014  +
augustus 7, 2013  +
januari 21, 2014  +
augustus 7, 2013  +
januari 21, 2014  +
januari 28, 2014  +
juni 8, 2011  +