FysiekProces

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden vervallen

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id999
VoorkeurslabelFysiekProces
Definitie (nl)Tijdelijke domeintabel tbv NCS met een lijst van fysieke processen
Is open domeinJ
Begin geldigheid2021-06-01
Eind geldigheid2100-01-01
MetadataId, Codes, Omschrijving, Groep, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Status, Gerelateerd

Categorie van


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel FysiekProces gebruikt worden:

  • Id (Uniek identificatienummer.)
  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Groep (Groep binnen domeinwaarde)
  • Begin geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object begint)
  • Eind geldigheid (De datum waarop de geldigheid van het object eindigt)
  • Status (Geldig, Vervallen of Concept)
  • Gerelateerd (Gerelateerd aan een begrip)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png