transporteren afvalwater

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)transporteren afvalwater
Definitie (nl)Proces voor de af- en aanvoer van afvalwater, inclusief influentgemaal
Toelichting (nl)Inclusief influentgemaal. Niveau 6 in het Asset Informatie Model
AfkortingTO
BronNCS
Begin geldigheid2021-10-14
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
transporteren afvalwaterCategorie van
transporteren afvalwaterGerelateerd
transporteren afvalwaterIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Transporteren afvalwater (inclusief influentgemaal) (Domeinwaarde)Gerelateerdtransporteren afvalwater
Transporteren oppervlaktewater (Domeinwaarde)Gerelateerdtransporteren afvalwater
afvalwatertransportwerk (Begrip)Gerelateerdtransporteren afvalwater
overig transporteren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vantransporteren afvalwater
overig transporteren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vantransporteren afvalwater
transportlijn (Begrip)Is onderdeel vantransporteren afvalwater
RDF.jpg
Aquo history.png