waterketen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterketen
Definitie (nl)Het bestuurlijk programma waterketen maakt duidelijk welke doelstellingen een waterschap wil bereiken op het gebied van de waterketen, hoe het waterschap de doelstelling gaat realiseren en wat dit gaat kosten.
Toelichting (nl)Waterketen is een van de drie hoofdtaken van een waterschap naast watersysteem en waterveiligheid
AfkortingWK
BronNCS
Begin geldigheid2021-10-14
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2107-0022a
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterketenCategorie van
waterketenIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
transporteren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vanwaterketen
verwerken en afzetten van slib (Begrip)Is onderdeel vanwaterketen
zuiveren afvalwater (Begrip)Is onderdeel vanwaterketen
RDF.jpg
Aquo history.png