IM Metingen

IM Metingen is geschikt voor het uitwisselen van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de water- als de bodemsector. Het diagram van IM metingen staat hieronder. Door te klikken op de verschillende objecten (blokjes) vindt u meer informatie over het object en de relaties die dit object heeft met andere objecten.

Sikb 14.5/doc/objecttype/determinationlimitsSikb 14.5/doc/objecttype/validationSikb 14.5/doc/objecttype/accuracySikb 14.5/doc/objecttype/samplingassignmentSikb 14.5/doc/objecttype/orderSikb 14.5/doc/objecttype/bioobservationSikb 14.5/doc/objecttype/biotaSikb 14.5/doc/objecttype/hydroobjectSikb 14.5/doc/objecttype/rangeresultSikb 14.5/doc/objecttype/timeresultSikb 14.5/doc/objecttype/analysisrangeSikb 14.5/doc/objecttype/depthresultSikb 14.5/doc/relatieklasse/addressfeaturecomplexSikb 14.5/doc/objecttype/georeferenceprocessSikb 14.5/doc/objecttype/observationprocessSikb 14.5/doc/objecttype/locationresultSikb 14.5/doc/relatieklasse/subjectfeaturecomplexSikb 14.5/doc/objecttype/subjectSikb 14.5/doc/objecttype/organizationSikb 14.5/doc/objecttype/personSikb 14.5/doc/objecttype/fieldsamplepreparationstepSikb 14.5/doc/objecttype/addressSikb 14.5/doc/objecttype/fractionSikb 14.5/doc/objecttype/testingconclusionSikb 14.5/doc/objecttype/analysisstatusSikb 14.5/doc/objecttype/measureuncertaintySikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/depthSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/heightSikb 14.5/doc/objecttype/observationSikb 14.5/doc/objecttype/descriptionresultSikb 14.5/doc/objecttype/calculatedanalysisSikb 14.5/doc/interface/gfi-featureSikb 14.5/doc/objecttype/measureresultSikb 14.5/doc/objecttype/classifiedresultSikb 14.5/doc/objecttype/resultSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/physicalpropertySikb 14.5/doc/objecttype/samplingprocessSikb 14.5/doc/objecttype/analysisprocessSikb 14.5/doc/objecttype/analyticresultSikb 14.5/doc/objecttype/analysisSikb 14.5/doc/objecttype/characteristicSikb 14.5/doc/interface/anySikb 14.5/doc/objecttype/packageSikb 14.5/doc/objecttype/sampleSikb 14.5/doc/objecttype/measurementobjectSikb 14.5/doc/gestructureerd datatype/nen3610idSikb 14.5/doc/interface/sf-specimenSikb 14.5/doc/interface/preparationstepSikb 14.5/doc/interface/om-observationSikb 14.5/doc/interface/sf-spatialsamplingfeatureE23EFBB3 9295 4e0f A47B 11E7B0F12995.png
Over deze afbeeldingGezamenlijk beheer IM Metingen

IHW en SIKB beheren gezamenlijk IM Metingen, dit houdt in dat:

  • de wijzigingsprocedures voor Aquo, SIKB00101 en SIKB0102 op elkaar zijn afgestemd;
  • IHW en SIKB dezelfde releaseplanning en impactmatrix hanteren;
  • in de expertgroep Chemie zowel deskundigen uit de water- als de bodemsector zitting hebben;
  • er een gezamenlijke technische werkgroep is opgericht die alleen adviseert over wijzigingen op IM Metingen: de TW Metingen;
  • SIKB voert het beheer op het model IM Metingen uit en
  • IHW voert het beheer op de domeintabellen uit die gebruikt worden in IM Metingen.


Omdat de rechten op het model IM Metingen berusten bij SIKB verstrekt het IHW de XSD- en EA-documenten van IM Metingen niet aan derden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk data-uitwisseling van SIKB.