IM Metingen

IM Metingen is geschikt voor het uitwisselen van chemische, fysische en biologische meetgegevens en kan worden toegepast in zowel de watersector als de bodemsector. Het model IM Metingen wordt op dit moment MIM-conform aangepast. Het diagram van IM metingen staat hieronder op de pagina. Daarnaast kan het model worden geraadpleegd in het (oude) IM Interactief. Let op: de waarschuwing kunt u veilig negeren. Dit wordt veroorzaakt doordat het certificaat voor deze site niet meer geldig is nu deze een nieuwe naam heeft gekregen.

Imwa sim 1.0/doc/objecttype/determinationlimitsImwa sim 1.0/doc/objecttype/validationImwa sim 1.0/doc/objecttype/accuracyImwa sim 1.0/doc/objecttype/samplingassignmentImwa sim 1.0/doc/objecttype/orderImwa sim 1.0/doc/objecttype/bioobservationImwa sim 1.0/doc/objecttype/biotaImwa sim 1.0/doc/objecttype/hydroobjectImwa sim 1.0/doc/objecttype/rangeresultImwa sim 1.0/doc/objecttype/timeresultImwa sim 1.0/doc/objecttype/analysisrangeImwa sim 1.0/doc/objecttype/depthresultImwa sim 1.0/doc/relatieklasse/addressfeaturecomplexImwa sim 1.0/doc/objecttype/georeferenceprocessImwa sim 1.0/doc/objecttype/observationprocessImwa sim 1.0/doc/objecttype/locationresultImwa sim 1.0/doc/relatieklasse/subjectfeaturecomplexImwa sim 1.0/doc/objecttype/subjectImwa sim 1.0/doc/objecttype/organizationImwa sim 1.0/doc/objecttype/personImwa sim 1.0/doc/objecttype/fieldsamplepreparationstepImwa sim 1.0/doc/objecttype/addressImwa sim 1.0/doc/objecttype/fractionImwa sim 1.0/doc/objecttype/testingconclusionImwa sim 1.0/doc/objecttype/analysisstatusImwa sim 1.0/doc/objecttype/measureuncertaintyImwa sim 1.0/doc/objecttype/depthImwa sim 1.0/doc/objecttype/heightImwa sim 1.0/doc/objecttype/observationImwa sim 1.0/doc/objecttype/descriptionresultImwa sim 1.0/doc/objecttype/calculatedanalysisImwa sim 1.0/doc/interface/gfi-featureImwa sim 1.0/doc/objecttype/measureresultImwa sim 1.0/doc/objecttype/classifiedresultImwa sim 1.0/doc/objecttype/resultImwa sim 1.0/doc/objecttype/physicalpropertyImwa sim 1.0/doc/objecttype/samplingprocessImwa sim 1.0/doc/objecttype/analysisprocessImwa sim 1.0/doc/objecttype/analyticresultImwa sim 1.0/doc/objecttype/analysisImwa sim 1.0/doc/objecttype/characteristicImwa sim 1.0/doc/interface/anyImwa sim 1.0/doc/objecttype/packageImwa sim 1.0/doc/objecttype/sampleImwa sim 1.0/doc/objecttype/measurementobjectImwa sim 1.0/doc/objecttype/nen3610idImwa sim 1.0/doc/interface/sf-specimenImwa sim 1.0/doc/interface/preparationstepImwa sim 1.0/doc/interface/om-observationImwa sim 1.0/doc/interface/sf-spatialsamplingfeatureE48CA92A 9C3C 414e BEAE 238AB1B2EE32.png
Over deze afbeeldingNieuwe model:

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regelSIKB model:

Fout: geef een afbeelding op in de eerste regelGezamenlijk beheer IM Metingen

IHW en SIKB beheren gezamenlijk IM Metingen, dit houdt in dat:

  • de wijzigingsprocedures voor Aquo, SIKB00101 en SIKB0102 op elkaar zijn afgestemd;
  • IHW en SIKB dezelfde releaseplanning en impactmatrix hanteren;
  • in de expertgroep Chemie zowel deskundigen uit de water- als de bodemsector zitting hebben;
  • er een gezamenlijke technische werkgroep is opgericht die alleen adviseert over wijzigingen op IM Metingen: de TW Metingen;
  • SIKB het beheer op het model IM Metingen uitvoert en IHW het beheer op de domeintabellen uitvoert die gebruikt worden in IM Metingen.


De XSD- en EA-documenten van IM Metingen verstrekt het IHW op verzoek van SIKB niet aan derden. Wanneer u deze documenten wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Helpdesk SIKB.