Objecttype Brug

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kunstwerken
Definitie Definitie: Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grondHerkomst definitie: Aquo-lex
Herkomst definitie NEN-ISO 6707-1:2004 en
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
breedteDoorvaart De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
hoogteConstructie De maatgevende hoogte van de constructie ten opzichte van NAP. DECIMAL 0..1
hoogteOnderzijde De maatgevende hoogte van de onderzijde van de brugdekconstructie.Op basis van de hoogte onderzijde kan de doorvaarthoogte worden bepaald. DECIMAL 0..1
richting Rotatierichting DECIMAL 0..1
typeBrug Nadere aanduiding van het type brug. Kunstwerktype 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Doorstroomopening [1..*] onderdeelVan Brug [1..1]

ToDo
Brug is een specialisatie van OverbruggingsdeelToDo


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • brug