Gestructureerd datatype FysiekeEigenschap

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0Wordt als gestructureerd dataype gebruikt door:

AttribuutnaamBehoort totDefinitie
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype CoupureEen samengesteld attribuut voor het vastleggen van parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort.Domein:Drempelhoogte (m tov NAP)
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype DuikerEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype GemetenProfielpuntEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid09042018 multiplicity aangepast naar 0..1
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype WaterdeelEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype UitvullaagToDo
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype PompEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype AfsluitmiddelEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype HRuitvoerlocatieToDo
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype HevelEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype WaterbergingsgebiedEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype VaarwegEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype ProfielpuntEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype BasismateriaalEen samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort.
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype BodemvalEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype BodemlaagAttribuut voor kenmerken van een bodemlaag (bodemeigenschappen).Een samengesteld attribuut bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.Een waarde die bij een waardetype hoort.
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype FilterVlijlaagEen samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort.
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype VispassageEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype AquaductEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype OppervlaktewaterlichaamEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
Attribuutsoort fysiekeEigenschapObjecttype AfvoergebiedAanvoergebiedEen samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid
... meer resultaten