Attribuutsoort breedteDoorvaart

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Definitie De kleinste breedte van de doorvaartopening(en) loodrecht op de as van het Hydro-object die bij de maatgevende waterstand volledig door een vaartuig kan worden benut.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type DECIMAL
Onderdeel van Objecttype BrugToelichting