waterkeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterkeren
Definitie (nl)het beschermen van het achterland tegen overstromen of het scheiden van watersystemen.
BronWegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996
Label (de)wasserkehren
StatusG
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterkerenCategorie van
waterkerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Waterkeren (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkeren
Waterkeren (Domeinwaarde)Gerelateerdwaterkeren
beheersmaatregel (Begrip)Gerelateerdwaterkeren
RDF.jpg
Aquo history.png