beheersmaatregel

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)beheersmaatregel
Definitie (nl)maatregel die de beheerder treft om een bepaalde gewenste toestand te behouden of te bereiken
Toelichting (nl)Beheersmaatregelen kunnen worden genomen om de waterkwantiteit op orde te brengen. Gedacht moet dan worden aan een beheersmaatregel ten behoeve van de veiligheid. Beheersmaatregelen kunnen ook genomen worden om een gewenste waterkwaliteit te behalen. Denk daarbij aan een bepaalde ecologische toestand of kwaliteit van zwemwater.
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beheersmaatregelBreder
beheersmaatregelCategorie van
beheersmaatregelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkeren (Begrip)Gerelateerdbeheersmaatregel
RDF.jpg
Aquo history.png