Codelijst WetVerordeningtype

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Naam WetVerordeningtype


Definitie


Wordt als codelijst gebruikt bij

AttribuutsoortBehoort totDefinitieToelichting
Attribuutsoort typeWetVerordeningObjecttype WetVerordeningNadere aanduiding van het type wet/verordening
Attribuutsoort wetVerordeningObjecttype WaterstaatkundigeZoneringSamengesteld attribuut bestaande uit:indicatie soort wet/verordeningnaam/titulatuur waaronder de wet/verordening bekend is
Attribuutsoort wetVerordeningObjecttype WaterdeelWetten en Verordeningen die van toepassing zijn op het geo-object.


Codelijst: WetVerordeningtype