Objecttype Waterdeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Kleinste functioneel stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen een water wordt onderscheiden.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn Geometrische representatie van het object als lijnvormig element GM_Curve 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als vlakvormig element GM_Surface 0..1
typeWater ToDo CHARACTERSTRING 0..0
typeWaterKwalitatief Een aanduiding voor de waterkwalitatieve danwel ecologische typevariant van het oppervlaktewater WatertypeKwalitatief 0..1
typeWaterKwantitatief Een aanduiding voor de waterkwantitatieve typevariant van het oppervlaktewater WaterTypeKwantitatief 0..1
wetVerordening Wetten en Verordeningen die van toepassing zijn op het geo-object. WetVerordeningtype 0..*


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Waterdeel is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Waterdeel is een specialisatie van Waterdeel


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterdeel