Objecttype WetVerordening

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Definitie:Herkomst definitie:
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
typeWetVerordening Nadere aanduiding van het type wet/verordening WetVerordeningtype 1..1
naam Naam/titelatuur waaronder de wet wordt aangehaald. CHARACTERSTRING 1..1
artikel Artikelnummer CHARACTERSTRING 1..1
lid Lid CHARACTERSTRING 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -