waterbodem

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbodem
Definitie (nl)bodem van een oppervlaktewaterlichaam
Toelichting (nl)de oevers van het oppervlaktewaterlichaam (sloot, rivier, meer, enzovoorts) behoren niet tot de waterbodem.
BronProject IMWA Watersysteem
Begin geldigheid2014/12/16
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterbodem (Begrip)Brederwaterbodem
waterbodem (Begrip)Brederwaterbodem
waterbodem (Begrip)Brederwaterbodem
waterbodem (Begrip)Brederwaterbodem
RDF.jpg
Aquo history.png