benthos

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)benthos
Definitie (nl)dierlijk leven op bodem van wateren
BronMarechal, P., Woordenwijzer Ecologie. Reaal Uitgevers, Lisse, 1991
Label (en)benthos
Label (de)benthos
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
benthosCategorie van
benthosGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bentivoor (Begrip)Gerelateerdbenthos
organisme (Begrip)Gerelateerdbenthos
waterbodem (Begrip)Gerelateerdbenthos
RDF.jpg
Aquo history.png