waterbeheerder

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)waterbeheerder
Definitie (nl)de instantie die verantwoordelijk is voor de zorg en het gebruik van (een deel van) een watersysteem
Toelichting (nl)In Nederland zijn dit onder andere Rijkswaterstaat en de waterschappen.
Label (en)water manager
Label (de)wasserverwalter
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerderCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png