IM Metingen

Eigenschappen

Label (nl)IM Metingen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
IM MetingenBreder

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
17b-estradiol equivalenten (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ATP (Begrip)Categorie vanIM Metingen
Bemonsteringssoort (Domeintabel)Categorie vanIM Metingen
BiologischKenmerk (Domeintabel)Categorie vanIM Metingen
Dierlijk weefsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
Ionchromatrografie (IC) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
Kelly bushing (Begrip)Categorie vanIM Metingen
LimietsymboolReferentie (Domeintabel)Categorie vanIM Metingen
MALDI-TOF (Begrip)Categorie vanIM Metingen
P53 activerende stoffen na S9 behandeling totaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
PID-waarden (Begrip)Categorie vanIM Metingen
RODAC analyse (Begrip)Categorie vanIM Metingen
RT-PCR (Begrip)Categorie vanIM Metingen
Verzadigingsgraad (Begrip)Categorie vanIM Metingen
Volkert-Bakker methode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
aantal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
aantoonbaarheidsgrens (Begrip)Categorie vanIM Metingen
aanzuigsnelheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
absolute nauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
absolute positie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
absolute saliniteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
aciditeit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
activiteitsconcentratie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
actualiteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
afschuiving (Begrip)Categorie vanIM Metingen
afvoer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
alarmpeil (Begrip)Categorie vanIM Metingen
alfadeeltje (Begrip)Categorie vanIM Metingen
alfanumerieke waarde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
alfastraler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
alfastraling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
algemeen hoogtebestand nederland (Begrip)Categorie vanIM Metingen
alkaliniteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
along track fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ambivalentie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
amfibische zone (Begrip)Categorie vanIM Metingen
amfibool asbest (Begrip)Categorie vanIM Metingen
aqualock-sampler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
aquatische zone (Begrip)Categorie vanIM Metingen
atmosferische druk (Begrip)Categorie vanIM Metingen
augmentatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
autonome integriteit monitoring door ontvanger (Begrip)Categorie vanIM Metingen
avegaarboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
azimuth (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bacterieisolaat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
beaufortschaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bedekkingsgraad (Begrip)Categorie vanIM Metingen
beeker-sampler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
begemann-sampler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
beheersmaatregel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
beheersregister (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringsapparaat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringsbreedte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringsdiepte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringshoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringsinterval (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringslengte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringsmethode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringsoppervlak (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringssoort (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bemonsteringstraject (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bepalingsgrens (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bereik (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bessel ellipsoïde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bestrijdingsmiddel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
betrouwbaarheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
betrouwbaarheidsinterval (Begrip)Categorie vanIM Metingen
betrouwbaarheidslimieten (Begrip)Categorie vanIM Metingen
betrouwbaarheidsniveau (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bewerkingsmethode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bewerkte data (Begrip)Categorie vanIM Metingen
biomassaproductie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
biomassaproductiepotentie-test (Begrip)Categorie vanIM Metingen
blauwalg (Begrip)Categorie vanIM Metingen
blauwe vlag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
blunder (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bodemdekking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bodemhoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boezemwater (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boomlaag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boorpunt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boorvloer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bootgeometriestelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boring (Begrip)Categorie vanIM Metingen
boxcorer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
breedte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
breedtecirkel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bres (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bresgroei (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bromide (Begrip)Categorie vanIM Metingen
buffercapaciteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bètastraler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
bètastraling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
carbonaathardheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
cartesiaans coördinaatstelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
cas-nr. (Begrip)Categorie vanIM Metingen
centraal referentie punt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
chemische stof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
chloride (Begrip)Categorie vanIM Metingen
circular error probable (Begrip)Categorie vanIM Metingen
compartiment (Begrip)Categorie vanIM Metingen
concentratie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
consistentie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
continous soil sampler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
continuïteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
controle (Begrip)Categorie vanIM Metingen
correctie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
coverage (Begrip)Categorie vanIM Metingen
coördinaat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
coördinaatstelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
coördinaatstelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
crisisfasen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
cross track fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
crosstoetsing (Begrip)Categorie vanIM Metingen
cumulatieve biomassaproductie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
cyanobacteriedrijflaag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
cytotoxische stoffen totaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
datalogger (Begrip)Categorie vanIM Metingen
datumtransformatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
debiet (Begrip)Categorie vanIM Metingen
debiet meten (Begrip)Categorie vanIM Metingen
deelmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dekking navigatiesysteem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dibroom (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dichloor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dichtheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
differential global positioning system (Begrip)Categorie vanIM Metingen
differentieel systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
difluor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dijkbewaking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dijkbewakingsectie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dijkbreuk (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dijkpost (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dijood (Begrip)Categorie vanIM Metingen
dilution of precision (Begrip)Categorie vanIM Metingen
distikstof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
doorzicht (Begrip)Categorie vanIM Metingen
drinkwaterrichtlijn (Begrip)Categorie vanIM Metingen
droge stof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
drooggewicht (Begrip)Categorie vanIM Metingen
druk (Begrip)Categorie vanIM Metingen
drukkend boorsysteem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
duitse graad (Begrip)Categorie vanIM Metingen
echolood (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ecologische kwaliteitsratio (Begrip)Categorie vanIM Metingen
edelman (Begrip)Categorie vanIM Metingen
eenheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
einstein (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ekman-birge-happer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ellipsoïde hoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ellipsoïdisch coördinaatstelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
enkelvoudig echolood (Begrip)Categorie vanIM Metingen
equipotentiaalvlak (Begrip)Categorie vanIM Metingen
equivalent (Begrip)Categorie vanIM Metingen
eschericha coli (Begrip)Categorie vanIM Metingen
eulitoraal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
european reference frame (Begrip)Categorie vanIM Metingen
european terrestrial reference system 1989 (Begrip)Categorie vanIM Metingen
evenaar (Begrip)Categorie vanIM Metingen
expositieduur (Begrip)Categorie vanIM Metingen
externe betrouwbaarheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
extinctie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
extinctiecoëfficiënt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
faal frequentie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
falen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fenolindex (Begrip)Categorie vanIM Metingen
filteren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fix (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fix interval (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fix rate (Begrip)Categorie vanIM Metingen
flowcytometrie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fluoride (Begrip)Categorie vanIM Metingen
foliesteektoestel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
footprint (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fosfaat totaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fosfor totaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fotonenstroomdichtheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fotosynthetisch actieve straling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gammastraling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gebiedskennis (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gegevensverwerking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gehalte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
geleidingsvermogen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gelijkvormigheidtransformatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gemeten gridpunt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gemiddelde tijd tussen falen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
geodetisch datum (Begrip)Categorie vanIM Metingen
geoïdehoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
geroerd monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gevalideerde data (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gewicht (Begrip)Categorie vanIM Metingen
geïntegreerd navigatie systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
geïnterpoleerd gridpunt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gierhoek (Begrip)Categorie vanIM Metingen
global navigation satellite system (Begrip)Categorie vanIM Metingen
global positioning system (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gloeirest (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gloeiverlies (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gnss service (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gnss systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
golfhoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
golfoploop (Begrip)Categorie vanIM Metingen
golfvorm (Begrip)Categorie vanIM Metingen
grid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gridhoek (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gridpunt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
grindboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
grond gebaseerd augmentatie systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
grondslag puntenbestand (Begrip)Categorie vanIM Metingen
grootheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
guts (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gyrokompas (Begrip)Categorie vanIM Metingen
gyroscoop (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hamerend boorsysteem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
handpuls (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hardheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hellingmeetbuis (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hellingstelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hemoflow (Begrip)Categorie vanIM Metingen
herhaalbaarheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
herhaalbare nauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hiaatwaarde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hoch wasser leit zentrale (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hoch wasser vorhersage zentrale (Begrip)Categorie vanIM Metingen
holle avegaar (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hoogwaterbericht (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hoogwaters (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hoogwaterseizoen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
horizontale dop (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hormoon (Begrip)Categorie vanIM Metingen
hydramodellen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ijkdrempel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
in loco (Begrip)Categorie vanIM Metingen
inspanning (Begrip)Categorie vanIM Metingen
inspectie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
instantie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
integriteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
integriteit monitoring (Begrip)Categorie vanIM Metingen
integriteitrisico (Begrip)Categorie vanIM Metingen
interne betrouwbaarheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
interpolatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
inwonerequivalent (Begrip)Categorie vanIM Metingen
inzinking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ionchromatrografie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ionensterkte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
jaarlijkse dwars peiling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
jackson troebelheideenheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
jenkins-mudsampler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
jodide (Begrip)Categorie vanIM Metingen
jood (Begrip)Categorie vanIM Metingen
justeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kaart noorden (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kaartfout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kaartprojectie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kation (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kernboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kilometerraai (Begrip)Categorie vanIM Metingen
klasse (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kleidam (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kolonie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kolonie vormende eenheden (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kolonie vormende eenheden in 50 ml monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
korrelgrootteverdeling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kostprijs (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kruidlaag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kruinhoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kunstmatig substraat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kwadratisch gemiddelde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kwadratisch gemiddelde (afstand) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kwaliteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kwaliteitsbeschrijving (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kwaliteitselement (Begrip)Categorie vanIM Metingen
kwaliteitswaarde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
leeftijd (Begrip)Categorie vanIM Metingen
legger (Begrip)Categorie vanIM Metingen
lengte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
lichtflux (Begrip)Categorie vanIM Metingen
lichtreflectiefractie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
lichtsterkte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
lintvoegmeting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
luminantie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
m-getal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
maaktoleranties (Begrip)Categorie vanIM Metingen
magnetisch noorden (Begrip)Categorie vanIM Metingen
marginaal detecteerbare bias (Begrip)Categorie vanIM Metingen
marginaal detecteerbare fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
massaspectrometrie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
materiaalmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
maximale biomassaproductie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
medium (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetdichtheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetlocatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetobject (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetonzekerheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetpunt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetpuntverslag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetverwachting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meetwaarde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meldingslocatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
mengbemonstering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
mengmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meridiaan (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meridiaanconvergentie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
metastabiele radionuclide (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meter waterkolom (Begrip)Categorie vanIM Metingen
methode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
meting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
metrering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
microbiologie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
milieu compartiment (Begrip)Categorie vanIM Metingen
min-geoide (de) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
minst gepeilde diepte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monitoren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monitoring (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monitoring stormvloed waterkering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monster (ongeroerd) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monster bewerkingsmethode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monster criterium (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monsternamekast (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monsteronderdeel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
monsterwegingsfactor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
moslaag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
mostap (Begrip)Categorie vanIM Metingen
multi-sampler (Begrip)Categorie vanIM Metingen
multifunctioneel presentatiestation (Begrip)Categorie vanIM Metingen
mutatiefrequentie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
nat gewicht (Begrip)Categorie vanIM Metingen
nauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
navigatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
navigatie systeem fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
neerslag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
nephalometrische troebelheideenheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
niet-plausibele waarde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
normaalcondities (Begrip)Categorie vanIM Metingen
normaalrichting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
normfractie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
nulmeridiaan (Begrip)Categorie vanIM Metingen
numerieke waarde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
offset (Begrip)Categorie vanIM Metingen
omwentelingsellipsoïde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
onzekerheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
opgelost (Begrip)Categorie vanIM Metingen
opgelost organisch fosfor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
opgelost organisch koolstof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
opgelost organisch stikstof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
opmerking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
oppervlakte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
orgaan (Begrip)Categorie vanIM Metingen
organisme (Begrip)Categorie vanIM Metingen
orthometrische hoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
overeengekomen lage afvoer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
overstromingsgevaar (Begrip)Categorie vanIM Metingen
overtallig (Begrip)Categorie vanIM Metingen
p-getal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
padloder (Begrip)Categorie vanIM Metingen
parallelliteit eis (hellingsensor) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
parameter (Begrip)Categorie vanIM Metingen
particulair gebonden organisch koolstof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
particulair gebonden organisch stikstof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
parts per million (Begrip)Categorie vanIM Metingen
passief monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
passieve bemonstering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
patchtest (Begrip)Categorie vanIM Metingen
peil (Begrip)Categorie vanIM Metingen
persoon (Begrip)Categorie vanIM Metingen
photosynthetic active radiation (Begrip)Categorie vanIM Metingen
plaats-tijd reeks (Begrip)Categorie vanIM Metingen
plaatsingsprecisie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
plaatsreeks (Begrip)Categorie vanIM Metingen
pollepel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
potentieel aangetaste fractie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
praktische saliniteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
precisie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
preparatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
primaire waterkering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
programmable logic controller (Begrip)Categorie vanIM Metingen
project (Begrip)Categorie vanIM Metingen
pseudolite (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ptco-schaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
puls-/akkerman-steektoestel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
pulsinstallatie machinaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
pulsproportie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
pulsvolume (Begrip)Categorie vanIM Metingen
punt precisie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
puntlocatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
pz90 geodetisch systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
raaihoek (Begrip)Categorie vanIM Metingen
raaipunt (Begrip)Categorie vanIM Metingen
radio navigatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
radio plaatsbepaling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
radio waarneming (Begrip)Categorie vanIM Metingen
radioactiviteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ramguts (Begrip)Categorie vanIM Metingen
rapportagegrens (Begrip)Categorie vanIM Metingen
real time kinematic dgps (Begrip)Categorie vanIM Metingen
realisatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
reduceren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
referentie-ellipsoïde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
referentiestation (Begrip)Categorie vanIM Metingen
referentiesysteem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
referentievlak (Begrip)Categorie vanIM Metingen
relatieve ligging/positie of hoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
relatieve nauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
relatieve precisie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
residu (Begrip)Categorie vanIM Metingen
resolutie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
rest bèta (Begrip)Categorie vanIM Metingen
resultaat analyse (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ringdijk (Begrip)Categorie vanIM Metingen
riverside (Begrip)Categorie vanIM Metingen
robuustheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
rollen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ruimtelijk referentie systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ruwe data (Begrip)Categorie vanIM Metingen
saliniteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
samengesteld monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
samengestelde data (Begrip)Categorie vanIM Metingen
samengevoegd monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
satelliet gebaseerd augmentatie systeem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
scatterplot (Begrip)Categorie vanIM Metingen
scheepssysteem fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
schematisering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
schietloodafwijking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
schietloodrichting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
sensorstelsel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
serpentijn asbest (Begrip)Categorie vanIM Metingen
service capaciteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
signaal beschikbaarheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
situatierapport (Begrip)Categorie vanIM Metingen
smoothen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
solitair (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 11 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (BWBR) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 14 vluchtige halogeen koolwaterstoffen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 2 chlorofyl-a fracties (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 4 chlorofyl-a fracties (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 4 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (KB2002 DW) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 4-chloormethylfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 5 vluchtige chloorkoolwaterstoffen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 6 dichloorfenolen (Bbk, 1-1-2008) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som 6 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (Borneff) (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som C10-C13-chlooralkanen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som chloormethylaniline-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som chloortetrafluorethaan-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som cresol-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dichlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dichloorbenzeen-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dichlooretheen-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dichloorpropaan-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dichloortrifluorethaan-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dihydroxybenzeen-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som dithiocarbamaten (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som fenolen waterdampvluchtig (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som gewogen asbest (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som monochlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som monochloorfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som monochloortolueen-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som pesticiden (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som tetrachlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som tetrachloorbenzeen-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som tetrachloorfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som trichlooraniline-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som trichloorfenol-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som vrij beschikbaar chloor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
som xyleen-isomeren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
sonisch boorsysteem (Begrip)Categorie vanIM Metingen
spitsmuisboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
stampen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
standopnemer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
steekbemonstering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
steekmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
steektoestel zonder folie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
steen (Begrip)Categorie vanIM Metingen
steilheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
stijghoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
stikstof totaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
stormvloedkeringwaarschuwing (Begrip)Categorie vanIM Metingen
strijklengte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
stroomrichting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
stroomsnelheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
struiklaag (Begrip)Categorie vanIM Metingen
sublitoraal milieu (Begrip)Categorie vanIM Metingen
supervisory control and data aqcuisition (Begrip)Categorie vanIM Metingen
sweep (Begrip)Categorie vanIM Metingen
systeem beschikbaarheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
systematische fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
t47d cellijn (Begrip)Categorie vanIM Metingen
taxon (Begrip)Categorie vanIM Metingen
telemetrie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
temperatuur (Begrip)Categorie vanIM Metingen
terrestrische zone (Begrip)Categorie vanIM Metingen
tetrafosfor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
tijd tot alarm (Begrip)Categorie vanIM Metingen
tijdsproportionele bemonstering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
tinmodel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
toegestane afwijking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
toetsing (Begrip)Categorie vanIM Metingen
toetspeil (Begrip)Categorie vanIM Metingen
toevallige fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
totaal alfa (Begrip)Categorie vanIM Metingen
totaal bèta (Begrip)Categorie vanIM Metingen
totaal organisch koolstof (Begrip)Categorie vanIM Metingen
totale systeem fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
toxic unit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
toxiciteit equivalent (Begrip)Categorie vanIM Metingen
transducer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
type 1 fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
type 2 fout (Begrip)Categorie vanIM Metingen
uitgedrukt in kolonie vormende eenheden in 250 ml monster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
uitloogmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vaarwegdiepte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vakgroottestap (Begrip)Categorie vanIM Metingen
valbom (Begrip)Categorie vanIM Metingen
valideren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
van der horst-steektoestel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
variantie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
variogram (Begrip)Categorie vanIM Metingen
veenboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
veendijk (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vegetatie opname locatie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
veiligheidsmarge (Begrip)Categorie vanIM Metingen
veldapparaat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
veldmeting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verdichting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vereffening (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vergrendeld nucleïnezuur (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verhouding VOZ en alkaliniteit (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verkenningsboring (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verplaatsing (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verticaalreeks (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vertraging (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vervuilingseenheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verzakking (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verzamelbemonstering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verzamelmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
verzwakking van nauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vibrocorer (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vislengte klasse (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vlakheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vloeistofchromatografie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vluchtige organische zuren (Begrip)Categorie vanIM Metingen
voetmaat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
volledigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
volume (Begrip)Categorie vanIM Metingen
volumefractie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
volumeproportionele bemonstering (Begrip)Categorie vanIM Metingen
volumestroom (Begrip)Categorie vanIM Metingen
voorspelbare nauwkeurigheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
voortschrijdend gemiddelde (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vracht (Begrip)Categorie vanIM Metingen
vrijwitboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waardebepalingsmethode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waardebepalingsresultaat (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waardebewerkingsmethode (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waardeklasse-indeling (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waarschuwingslimiet (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ware noorden (Begrip)Categorie vanIM Metingen
ware positie (Begrip)Categorie vanIM Metingen
wateraanbod (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waterbeheerder (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waterdiepte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waterindex (Begrip)Categorie vanIM Metingen
waterkerende hoogte (Begrip)Categorie vanIM Metingen
windrichting (Begrip)Categorie vanIM Metingen
windsnelheid (Begrip)Categorie vanIM Metingen
world geodetic system 1984 (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zalmsteek (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zeefmonster (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zuigerboor (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zuurgraad (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zwakste schakel (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zwavel totaal (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zwavelverbinding (Begrip)Categorie vanIM Metingen
zwemwaterrichtlijn (Begrip)Categorie vanIM Metingen
Bemonsteringsapparaat (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Bemonsteringsmethode (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Biotaxon (Domeintabelverzamellijst)GerelateerdIM Metingen
BodemlaagBodemkenmerken (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
BodemlaagBodemkenmerkenGradatie (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
BodemlaagBodemkenmerkenOorsprong (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
BodemlaagBodemkenmerkenSpecificatie (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
BodemlaagType (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Bodemsoort (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
BodemsoortMediaan (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
CertificeringsCode (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Compartiment (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Conserveringsmiddel (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Eenheid (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Geslacht (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
GrindGehalte (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Hoedanigheid (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
J_of_N (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Juistheidsoordeel (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Kansverdeling (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
KenmerkBodemlaag (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
KenmerkMonstername (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Kleur (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Kleursterkte (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Kwaliteitsoordeel (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
LabopdrachtStatus (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
LocatietypeWaardeBepaling (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
MateriaalMonsterVerpakking (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
MeetObjectSoort (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Meetapparaat (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Meetinstantie (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
MonsterType (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
MonsterVerpakking (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
MonsterVoorbehandeling (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Monsterbewerkingsmethode (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
OliewaterReactieMate (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Onderzoekssoort (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Orgaan (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
OrganischeStofGehalte (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Parameter (Domeintabelverzamellijst)GerelateerdIM Metingen
Plaatsbepalingsapparaat (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
RelatedObservationRollen (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
RelatedSamplingFeatureRollen (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
RelatedSubjectRollen (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
RolBetrokkene (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Staat (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
StatistischeParameter (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
ValidationScore (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
ValidationSteps (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Waardebepalingsmethode (Domeintabelverzamellijst)GerelateerdIM Metingen
Waardebepalingstechniek (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Waardebewerkingsmethode (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
WaarnemingReeksType (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
Waterbeheerder (Domeintabel)GerelateerdIM Metingen
RDF.jpg