fotonenstroomdichtheid

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)fotonenstroomdichtheid
Definitie (nl)flux van het aantal mol fotonen dat per seconde door een bepaald oppervlakte gaat
Toelichting (nl)De fotonenstroomdichtheid wordt gemeten met een lichtmeter en wordt uitgedrukt in het aantal mol lichtfotonen dat per seconde invalt per vierkante meter sensor oppervlakte.
Begin geldigheid2013/01/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
fotonenstroomdichtheidCategorie van
fotonenstroomdichtheidGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
fotosynthese (Begrip)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
fotosynthetisch actieve straling (Begrip)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
photosynthetic active radiation (Begrip)Gerelateerdfotonenstroomdichtheid
RDF.jpg
Aquo history.png