photosynthetic active radiation

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)photosynthetic active radiation
Definitie (nl)het golflengtebereik van actieve electromagnetische straling waarbij fotosynthese geactiveerd wordt
Toelichting (nl)Het golflengtebereik is tussen de 400 tot 700 nanometer. Zichtbaar licht heeft een bereik van 380 tot 780).
AfkortingPAR
BronAfgeleid uit RWSV 913.00.W015, Bepaling fysisch-chemische veldparameters
Begin geldigheid2012/01/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
photosynthetic active radiationCategorie van
photosynthetic active radiationGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
lichtflux (Begrip)Gerelateerdphotosynthetic active radiation
RDF.jpg
Aquo history.png