Objecttype Wegdeel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde + eenheid (measure)hoedanigheid FysiekeEigenschap 0..*
geometrieLijn Geometrische representatie van het object als lijnvormig element GM_Curve 0..1
geometrieVlak2D Geometrische representatie van het object als vlakvormig element GM_Surface 0..1
wegAard Aard van het wegdeel CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Wegdeel is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
Wegdeel is een specialisatie van TrafficArea


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • wegdeel