kenmerkvak-waarde

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)kenmerkvak-waarde
Definitie (nl)waarde die een kenmerk heeft binnen een bepaald kenmerkvak
BronVDW
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kenmerkvak-waardeGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
kenmerk (Begrip)Gerelateerdkenmerkvak-waarde
kenmerkvak (Begrip)Gerelateerdkenmerkvak-waarde
RDF.jpg
Aquo history.png