kenmerk

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)kenmerk
Definitie (nl)een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing
Toelichting (nl)Kenmerken kunnen worden gebruikt in kenmerkvakken om op basis van de waarde een vakindeling te maken
BronVDW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kenmerkGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
attribuut (Begrip)Brederkenmerk
installatie kenmerk (Begrip)Gerelateerdkenmerk
kenmerkvak-waarde (Begrip)Gerelateerdkenmerk
onderdeel (Begrip)Gerelateerdkenmerk
parameter (Begrip)Gerelateerdkenmerk
RDF.jpg
Aquo history.png