Objecttype WaterbeheerGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Kern
Definitie Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
geometrie2D Geometrische respresentatie van het object als 2D vlak. GM_Surface 1..1
typeWaterbeheergebied Nadere aanduiding van het type waterbeheergebied. Waterbeheergebiedtype 1..1
naam Naam van het waterbeheergebied. CHARACTERSTRING 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Generalisaties
WaterbeheerGebied is een generalisatie van PeilbesluitGebiedDefinitie: Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Herkomst defintie: Aquo-lex (begrip: peilbesluit)
Specialisaties
WaterbeheerGebied is een specialisatie van IMWA-GeoObjectAbstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011]
WaterbeheerGebied is een specialisatie van RegistratiefGebied


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • waterbeheergebied