Objecttype PeilbesluitGebied

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Herkomst defintie: Aquo-lex (begrip: peilbesluit)
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

Peilgebied [1..*] valtOnder PeilbesluitGebied [0..*]

ToDo
PeilbesluitGebied is een specialisatie van WaterbeheerGebiedNiet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer.Gebruik/voorbeelden Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’.


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • -