Objecttype Streefpeil

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Watersysteem
Definitie Definitie: In een gebied of water nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
peil Een samengesteld attribuut (datatype) voor het vastleggen van eigenschappen van het object, bestaande uit:parametergrootheidwaarde (numeriek)eenheidhoedanigheid FysiekeEigenschap 1..*
periodeBegin ToDo DATE 0..1
periodeEinde ToDo DATE 0..1
periodeTekst Definitie:

Aanduiding van de periode waarover het streefpeil van toepassing is. Toelichting:

Voorbeelden van periodes zijn: jaarrond, winterperiode, van april tot oktober.
CHARACTERSTRING 0..1
typeStreefpeil Definitie:

Een aanduiding van het soort streefpeil gebaseerd op de in het peilbesluit opgenomen peilen. Toelichting:

Typische soorten streefpeilen zijn: zomerpeil, winterpeil, vast peil, flexibel peil, afwijkend peil.
StreefpeilType 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Streefpeil is een specialisatie van WaterkwantitatieveNormDefinitie: Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktwaterlichaam of een waterbergingsgebied.Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • Id-058c4ceb-1e0c-4db2-8dcc-062a4056d2ac