Objecttype Geotextiel

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Herkomst IMWA Waterveiligheid
Definitie Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies.
Herkomst definitie -
Datum opname -
Indicatie abstract object NeeOverzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
debiet Specifiek debiet (filtersnelheid) door het geotextiel tijdens de doorlatendheidsmeting van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. DECIMAL 0..1
dikte Dikte van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. DECIMAL 0..1
fysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor het vastleggen van (op WTI gebaseerde) parameters bestaande uit:Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt (bv. "toetsparameters;massapercentage steenslag/grind") Een waarde die bij een waardetype hoort. FysiekeEigenschap 0..*
O90GrootteOpening O90 van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt (maat voor de maaswijdte). DECIMAL 0..1
stromingDoorlatendheid Doorlatendheid (stroming) van het geotextiel tussen toplaag en filterlaag. DECIMAL 0..1
verval Verval over het geotextiel tijdens de doorlatendheidsmeting van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt. DECIMAL 0..1
vervalDoorlatendheid Doorlatendheid (verval) van het geotextiel tussen toplaag en filterlaag. INTEGER 0..1
typeMateriaal Materiaalsoort(en) van het geotextiel. Bekleding_materiaal 1..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie
Geotextiel is een specialisatie van BekledinglaagLaag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project).


Toelichting

Gerelateerd(e) begrip(pen)

  • geotextiel