Attribuutsoort typeWaterKwalitatief

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel IMWA SIM 1.0
Definitie Een aanduiding voor de waterkwalitatieve danwel ecologische typevariant van het oppervlaktewater
Herkomst definitie -
Datum opname -
Mogelijk geen waarde Nee
Indicatie materiële historie Nee
Indicatie formele historie Nee
Kardinaliteit 0..1
Type WatertypeKwalitatief
Onderdeel van Objecttype WaterdeelToelichting