klei

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)klei
Definitie (nl)natuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten -
Toelichting (nl)volgens de NEN 5104 bestaat het voor 25-100% uit lutumfractie en voor 0-70% uit siltfractie. De zandfractie zal in de praktijk 0-50% bedragen. Klei heeft plastisch-cohesieve eigenschappen, die sterk afhankelijk zijn van vochtgehalte, pakking, korrelgrootteverdeling en soort kleimineralen.
BronNEN 5104
Label (en)clay
Label (de)klei
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
kleiCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
Klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
klei (Domeinwaarde)Gerelateerdklei
RDF.jpg
Aquo history.png