helofytenfilter

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)helofytenfilter
Definitie (nl)[NEN 3300:1996] afgescheiden gebied beplant met helofyten (riet, biezen etc.) waar-door afvalwater stroomt (horizontaal of vertikaal) en door beluchting, bezinking en afzetting wordt gezuiverd. Bij verticale stroming wordt het gezuiverde water afgevoerd door drainage.
Toelichting (nl)Helofyten zijn moerasplanten die wortelen in de bodem, maar met stengels en bladeren boven het wateroppervlak uitsteken, zoals riet en lisdodde. De wortels van de planten zorgen voor een prima leefomgeving voor bacteriën, die afvalstoffen uit het water halen. In mindere mate nemen ook de moerasplanten zelf afvalstoffen op. Zo worden bijvoorbeeld fosfaat en stikstof op natuurlijke wijze uit het water verwijderd.
Afkortinghff
BronNCS
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
helofytenfilterBreder
helofytenfilterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Helofytenfilter (Domeinwaarde)Gerelateerdhelofytenfilter
RDF.jpg
Aquo history.png